Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) opublikowało białą księgę przedstawiającą przepisy dotyczące aktywów kryptograficznych w ramach globalnej współpracy. 

WEF wzywa do współpracy między organami regulacyjnymi a przestrzenią kryptograficzną

  • Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) opublikowało białą księgę przedstawiającą przepisy dotyczące aktywów kryptograficznych w ramach globalnej współpracy. 
  • Organizacja współpracowała z Digital Currency Governance Consortium, aby opublikować białą księgę 25 maja. 
  • Globalna koordynacja między międzynarodowymi podmiotami, organami regulacyjnymi i graczami kryptograficznymi będzie odgrywać kluczową rolę w regulacji kryptowalut. 
  • W branży kryptograficznej „brakuje konsensusu w sprawie definicji, taksonomii, a nawet klasyfikacji”, stwierdził WEF.

Międzynarodowe agencje na całym świecie, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Światowe Forum Ekonomiczne, naciskają na regulację kryptowalut od czasu gwałtownego wzrostu popularności tych zasobów cyfrowych opartych na blockchainie. WEF niedawno opublikował białą księgę na temat regulacji kryptowalut we współpracy z Digital Currency Governance Consortium, podmiotem złożonym z ponad 80 organizacji reprezentujących wiele sektorów i regionów. W białej księdze stwierdzono, że regulacja sektora kryptograficznego jest potrzebą chwili i że wyników nie można osiągnąć poprzez współpracę. 

W białej księdze stwierdzono, że koordynacja w skali globalnej między organizacjami międzynarodowymi, organami regulacyjnymi i graczami kryptograficznymi odegra kluczową rolę w osiąganiu pozytywnych wyników, które sprzyjałyby również rozwojowi technologii. 

Autorzy białej księgi WEF stwierdzili, że podczas omawiania regulacji zasobów cyfrowych pojawia się wiele wyzwań, w tym domniemanie „tej samej działalności, ta sama regulacja”, twierdząc:

„Kryptoaktywa i ich ekosystem nie zawsze pasują do istniejącego podejścia regulacyjnego opartego na działalności, ukierunkowanego na pośrednictwo, nawet tam, gdzie działalność związana z kryptoaktywami odzwierciedla działalność tradycyjnego sektora finansowego”.

Autorzy WEF zauważyli, że branży kryptograficznej „brakuje konsensusu co do definicji, taksonomii, a nawet klasyfikacji”, dodając jednocześnie, że ewoluują one wraz z rozwojem zastosowań technologii. Liczne organy regulacyjne na całym świecie „mówią metaforycznie różnymi językami”, jeśli chodzi o definicję zasobów cyfrowych, zauważono w białej księdze.

Ponadto międzynarodowa organizacja zauważyła, że anonimowość zapewniana przez zdecentralizowane giełdy, miksery kryptowalut, takie jak Tornado Cash, oraz portfele hostowane na własnym serwerze również komplikują sytuację krajowych organów regulacyjnych. WEF zauważył również, że istnieje silny związek między przemysłem kryptograficznym a tradycyjnym przemysłem finansowym, chociaż ten pierwszy jest wart zaledwie ułamek tego drugiego. 

Te wzajemne powiązania sprzyjają ogromnemu ryzyku w tradycyjnym sektorze finansowym, co, jak stwierdził WEF, było ostatnio postrzegane w postaci implozji popularnej giełdy kryptowalut FTX pod przewodnictwem Sama Bankmana-Frieda, znanego również jako SBF w przestrzeni kryptograficznej. 

Klasyfikacja przepisów według WEF

Ponadto, na potrzeby porównań, w białej księdze stworzono liczne klasyfikacje ram regulacyjnych, w tym regulacje oparte na wynikach, regulacje oparte na ryzyku, elastyczne regulacje, regulacje przez egzekwowanie oraz samoregulacja i współregulacja. 

Regulacja oparta na wynikach obejmuje stworzenie podstawowych zasad zamierzonych działań, po których następuje zarys oczekiwanych wyników i wyników. WEF zauważył, że chociaż ta metoda zapewnia firmom elastyczność w osiąganiu wyników, „zwykle jest wspierana przez wytyczne, standardy branżowe i inne nieustawowe podejścia do wyznaczania jasnych kierunków”.

Regulacje oparte na ryzyku obejmują ustanowienie zasad zgodnie z poziomem ryzyka działalności, podczas gdy elastyczne regulacje „przyjmują responsywne, iteracyjne podejście, uznając, że rozwój polityki i regulacji nie ogranicza się już do rządów, ale w coraz większym stopniu jest wysiłkiem wielu interesariuszy”.

Jeśli chodzi o samoregulację, w białej księdze stwierdzono, że zależy ona od koordynacji między przedstawicielami przemysłu, którzy współpracują w celu sformułowania dobrowolnych standardów lub kodeksów postępowania. „Takie przepisy mogą nie być skutecznie egzekwowane z powodu braku bezpośredniego wsparcia regulacyjnego” – zauważył WEF. 

Wreszcie regulacja przez egzekwowanie, która jest metodologią stosowaną przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), wykorzystuje działania egzekucyjne do tworzenia reguł.

„Działania egzekucyjne są konieczne, aby rozwiązać problemy związane z oszustwami i manipulacjami na rynku, zwłaszcza tam, gdzie kryptoaktywa rażąco przypominają papiery wartościowe i są wykorzystywane do wyraźnie zabronionych działań, takich jak pranie pieniędzy” – czytamy w białej księdze.

WEF zauważył, że regulacja poprzez podejście egzekucyjne „nie jest zalecana do tworzenia ram”, ponieważ „wyklucza jakąkolwiek sensowną dyskusję na temat tego, co powinno, a czego nie powinno być regulowane”. Jak informował wcześniej Bitnation, SEC rozszerzył swoją jednostkę kryptograficzną i wszczęła działania egzekucyjne przeciwko wielu firmom kryptograficznym, takim jak Kraken, Bittrex, Paxos, Baza monetoraz wiele innych wiodących firm.

Parth Dubey
Parth Dubey Zweryfikowany autor

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości