Polityka redakcyjna

Zapewnienie handlowcom i inwestorom kryptowaluty możliwości podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych jest najwyższym priorytetem Bitnation. Z tego powodu dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą przejrzystość, która obejmuje ujawnianie stosowanego przez nas systemu oceny. Staramy się, aby ogromny i złożony świat kryptowalut był bardziej zrozumiały, abyś mógł podejmować decyzje z większą jasnością i zrozumieniem.

Nasza wizja

Od momentu powstania w 2014 r. Bitnation pracowało nad dostarczaniem dokładnych i wiarygodnych wiadomości o bitcoinach, prognozach cenowych, przewodnikach inwestycyjnych i przeglądach giełdowych.

Nasza misja

Mamy zespół zdeterminowanych osób, które pomagają Ci zrozumieć podstawy kryptowaluty. Głównym celem naszego zespołu jest upewnienie się, że masz jak najprostszy dostęp do rynków finansowych. Z pomocą naszych partnerów z zaangażowaniem pomagamy Ci w osiągnięciu niezależności finansowej, korzystając z praktycznie nieskończonych możliwości, jakie daje rynek kryptowalut.

Wskazówki redakcyjne 

Nasz zespół jest zaangażowany w dostarczanie rzeczowych i informacyjnych treści, które mogą pomóc czytelnikom w podejmowaniu rozważnych decyzji finansowych. W ramach naszego zobowiązania do zachowania przejrzystości zapewniamy, że nasze wytyczne redakcyjne i systemy przychodów są ujawniane opinii publicznej. Standardy redakcyjne regulują każdy ruch zespołu, a każde napisane przez nas zdanie jest sprawdzane pod kątem faktów, aby zagwarantować, że wszystkie błędy zostaną szybko naprawione.

Dodatkowo przywiązujemy dużą wagę do niezależności redakcyjnej. Na żadne recenzje, artykuły lub sugestie, które publikujemy, nie wpłynęli w żaden sposób nasi partnerzy, zarówno w organizacji, jak i poza nią. Informacje o naszych przejrzystych transakcjach gospodarczych znajdziesz tutaj.

Nasza redakcja przyznaje, że nasza publiczność jest dość zróżnicowana, pochodząca z różnych środowisk geograficznych i społeczno-ekonomicznych. W rezultacie nasze oceny i sugestie odzwierciedlają to, co pozwala nam połączyć się z naszymi czytelnikami i zaoferować im najbardziej przydatne informacje.

Kluczowe zasady

 • Każdy uczestnik rynków finansowych i kryptowalut jest oddany utrzymywaniu najwyższych standardów informacji i ma prawo do dokładnych, kompletnych i bezstronnych informacji.
 • Kapitał ekonomiczny to coś, na co zasługują wszyscy uczestnicy rynku i ważne jest dla nas, aby nasze treści przyczyniały się do tego celu.
 • Aby zapewnić większą dokładność, korzystamy z różnych źródeł informacji dla wszystkich naszych materiałów. Swoje opinie czerpiemy z ekspertów, którzy reprezentują opinie i kwestie poruszane przez zróżnicowane i niedostatecznie reprezentowane grupy ludzi.
 • Dążymy do zapewnienia neutralności we wszystkich naszych recenzjach, zapobiegając wpływowi pomysłów lub analiz ewentualnych partnerów biznesowych. T Aby pomóc klientom w dokonywaniu lepszych wyborów, nasze treści oferują krytyczną analizę różnych opcji oferowanych na rynku kryptowalut.

Niezależność redakcyjna

 • Wszystkie treści redakcyjne, które publikujemy, są wyłącznie dziełem naszej redakcji, która składa się z pisarzy, redaktorów i osób sprawdzających fakty. Dotyczy to wszelkich publikowanych przez nas ocen, prognoz lub porównań.
 • Wszystkie argumenty, które przedstawiamy, są poparte faktami zebranymi w drodze bezstronnych badań i analiz. Aby uzyskać dokładniejsze porównanie, porównujemy każdy oceniany przez nas produkt z innymi produktami na rynku, które są do niego podobne. Swoje opinie opieramy wtedy wyłącznie na cechach danego produktu.
 • Nasi partnerzy biznesowi w żaden sposób nie mają wpływu na nasze wybory dotyczące tego, jaką ocenę przyznawać produktom oraz czy mówić o produkcie pozytywnie lub negatywnie.
 • Aby uniknąć potencjalnych konfliktów interesów, ani nasi partnerzy, ani nasi pisarze lub redaktorzy nie otrzymują od nas bezpośredniego wynagrodzenia.
 • Opinie naszych partnerów biznesowych nie mają wpływu na analizę wyników, ocenę pracy zespołu redakcyjnego ani na jakość naszych treści.

Weryfikacja faktów i poprawki

 • Każdy uczestnik rynków finansowych i kryptowalut jest oddany utrzymywaniu najwyższych standardów informacji i ma prawo do dokładnych, kompletnych i bezstronnych informacji.
 • Kapitał ekonomiczny to coś, na co zasługują wszyscy uczestnicy rynku i ważne jest dla nas, aby nasze treści przyczyniały się do tego celu.
 • Aby zapewnić większą dokładność, korzystamy z różnych źródeł informacji dla wszystkich naszych materiałów. Swoje opinie czerpiemy z ekspertów, którzy reprezentują opinie i kwestie poruszane przez zróżnicowane i niedostatecznie reprezentowane grupy ludzi.
 • Dążymy do zapewnienia neutralności we wszystkich naszych recenzjach, zapobiegając wpływowi pomysłów lub analiz ewentualnych partnerów biznesowych. Nasze treści oferują krytyczną analizę różnych opcji oferowanych na rynku kryptowalut, zwiększając pewność użytkowników w podejmowaniu świadomych decyzji.

Jeśli masz pytanie lub chcesz skontaktować się z naszą redakcją, skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na adres [email protected]