Polityka prywatności

Witamy w Bitnation!

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób informacje o Tobie są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez BITNACJA (d/b/a i dalej zwana „Bitnacja”). Niniejsza Polityka dotyczy serwisu bitnation.co. Przetwarzając dane osobowe swoich użytkowników, Bitnation przestrzega niniejszego oświadczenia o ochronie danych i wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych, w szczególności Ustawy o ochronie danych 1998.

Kolekcja informacji

Zbieramy informacje o Tobie na różne sposoby, gdy korzystasz z naszych Usług. Na przykład zbieramy informacje, które nam przekazujesz, rejestrując konto, tworząc profil użytkownika, korzystając z naszego formularza kontaktowego lub w inny sposób komunikując się z nami. Takie informacje mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje biograficzne, uchwyt w mediach społecznościowych, profil w mediach społecznościowych i/lub adres URL strony internetowej, zdjęcie i wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się podać. Możemy również pozyskiwać informacje z innych źródeł i łączyć je z informacjami, które zbieramy w naszych Usługach. Na przykład, jeśli utworzysz konto lub zalogujesz się na swoje konto za pośrednictwem usługi mediów społecznościowych innej firmy, będziemy mieć dostęp do pewnych informacji z tej usługi innej firmy, takich jak imię i nazwisko oraz informacje o koncie, zgodnie z procedurami autoryzacyjnymi określonymi przez taka usługa.

Kiedy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub korzystasz z nich, niektóre informacje są gromadzone automatycznie. Na przykład, gdy odwiedzasz nasze Usługi za pośrednictwem swojego komputera, automatycznie rejestrujemy system operacyjny komputera, adres protokołu internetowego (IP) i przybliżone informacje o lokalizacji pochodzące z adresu IP, czasów dostępu, typu i języka przeglądarki oraz odwiedzanej wcześniej witryny nawigowanie do naszych Usług. Ponadto, gdy odwiedzasz nasze Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy również gromadzić unikalny identyfikator urządzenia, markę i model urządzenia, adres IP urządzenia, typ i wersję mobilnej przeglądarki internetowej oraz operatora komórkowego. Zbieramy również informacje o Twoim użytkowaniu i aktywności w naszych Usługach.

Ciasteczka

Możemy automatycznie zbierać informacje za pomocą plików „cookies”. Pliki cookie to małe pliki danych przechowywane na dysku twardym przez witrynę internetową. Pliki cookie pomagają nam między innymi ulepszyć nasze Usługi i Twoje wrażenia. Używamy plików cookie, aby zobaczyć, które obszary i funkcje są popularne, oraz zliczać wizyty w naszych Usługach. Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptację plików cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług.

Sygnały nawigacyjne w sieci

Możemy zbierać informacje za pomocą sygnałów nawigacyjnych (znanych również jako znaczniki pikselowe). Sygnały nawigacyjne to obrazy elektroniczne, które mogą być wykorzystywane w naszych Usługach lub w naszych wiadomościach e-mail. Wykorzystujemy sygnały nawigacyjne w sieci Web, aby dostarczać pliki cookie, liczyć wizyty, rozumieć wykorzystanie i skuteczność kampanii oraz aby stwierdzić, czy wiadomość e-mail została otwarta i podjęta w związku z nią.

Analityka i reklamy stron trzecich

Możemy również zezwolić stronom trzecim na świadczenie usług analitycznych i wyświetlanie reklam w naszym imieniu w Internecie. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnalizatory sieci Web oraz inne urządzenia lub technologie do zbierania informacji o korzystaniu z Usług i innych witryn internetowych i aplikacji, w tym adresu IP, przeglądarki internetowej, przeglądanych stron, czasu spędzonego na stronach lub w aplikacjach, klikniętych linków i informacje o konwersji. Informacje te mogą być wykorzystywane przez Bitnation i strony trzecie, między innymi do analizowania danych, określania popularności określonych treści, dostarczania reklam lub innych treści ukierunkowanych na Twoje zainteresowania oraz lepszego zrozumienia korzystania i odwiedzania naszych Usług i innych witryn śledzonych przez te strony trzecie.

Wykorzystanie informacji

Możemy wykorzystywać informacje o Tobie do różnych celów, w tym do:

 • obsługiwać i ulepszać nasze Usługi;
 • dostarczanie i dostarczanie produktów i usług oraz wysyłanie powiązanych informacji, w tym potwierdzeń, powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa oraz komunikatów dotyczących wsparcia i administracji;
 • odpowiadać na Twoje uwagi i pytania oraz zapewniać obsługę klienta;
 • komunikować się z Tobą o nowych aktualizacjach, nadchodzących wydarzeniach i innych wiadomościach o usługach oferowanych przez Bitnation i naszych wybranych partnerów;
 • łączyć lub łączyć z innymi informacjami, które uzyskujemy od stron trzecich, aby pomóc zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić lepszą obsługę;
 • monitorować i analizować trendy, użytkowanie i działania związane z naszymi Usługami;
 • personalizować i ulepszać Usługi oraz dostarczać reklamy, treści lub funkcje, które odpowiadają profilom lub zainteresowaniom użytkowników; oraz
 • realizowania wszelkich innych celów, dla których zebrano informacje.

Udostępnianie informacji

Możemy udostępniać informacje o Tobie w następujący sposób:

 • za Twoją zgodą lub na Twoje polecenie;
 • zewnętrznym dostawcom, konsultantom i innym usługodawcom, którzy pracują w naszym imieniu i potrzebują dostępu do Twoich danych, aby wykonywać dla nas swoją pracę;
 • w odpowiedzi na żądanie informacji, jeśli uważamy, że ujawnienie jest zgodne z obowiązującym prawem, regulacją lub procesem prawnym lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo, zasadę lub regulację;
 • jeśli uważamy, że Twoje działania są niezgodne z duchem lub językiem naszych umów z użytkownikiem lub polityk lub w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa Bitnation lub innych; oraz
 • w związku z lub w trakcie negocjacji jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub nabycia całości lub części naszej działalności innej firmie.

Możemy również udostępniać informacje zagregowane lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację, których nie można racjonalnie wykorzystać do identyfikacji użytkownika.

Funkcje udostępniania społecznościowego

Usługi mogą oferować wtyczki społecznościowe (takie jak przycisk „Lubię to”) Facebooka lub inne narzędzia lub funkcje, które umożliwiają udostępnianie działań podejmowanych w naszych Usługach innym witrynom internetowym i odwrotnie. Korzystanie z takich funkcji udostępniania społecznościowego umożliwia udostępnianie niektórych informacji znajomym lub opinii publicznej, w zależności od ustawień ustalonych przez osobę trzecią, która udostępnia tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych w związku z funkcjami udostępniania społecznościowego, zapoznaj się z politykami prywatności podmiotów zewnętrznych, które udostępniają te funkcje.

Bezpieczeństwo

Bitnation podejmuje uzasadnione środki w celu ochrony gromadzonych przez nas informacji o Tobie, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu i nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie i zniszczeniu.

Twoje wybory i zmiany dotyczące informacji

Informacje o koncie. Możesz zaktualizować, poprawić lub usunąć informacje o swoim koncie w dowolnym momencie, logując się na swoje konto lub wysyłając do nas e-mail na [email protected]. Należy pamiętać, że możemy zachować pewne informacje zgodnie z wymogami prawa lub w uzasadnionych celach biznesowych. Możemy również przechowywać kopie Twoich informacji z pamięci podręcznej lub zarchiwizowane przez określony czas.

Komunikacja promocyjna. Możesz zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail od Bitnation, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach e-mail lub modyfikując swoje preferencje w ustawieniach konta. Jeśli zrezygnujesz, nadal możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail o charakterze niepromocyjnym, takie jak wiadomości e-mail dotyczące Twoich kont lub naszych bieżących relacji biznesowych.

Twoje prawa do prywatności. Ustawa o ochronie danych z 1998 r. reguluje gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych przez organizacje w sposób, który uznaje zarówno prawo osób fizycznych do ochrony ich danych osobowych, jak i potrzebę organizacji do gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych w celach, które rozsądna osoba uznają za stosowne w danych okolicznościach.

Zmiany w niniejszej Polityce

Bitnation może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszej Polityce, powiadomimy Cię, zmieniając datę u góry Polityki, a w niektórych przypadkach możemy przekazać Ci dodatkowe powiadomienie (takie jak dodanie oświadczenia na naszej stronie głównej lub wysłanie Ci wiadomości e-mail powiadomienie). Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do Usług, aby być na bieżąco z naszymi praktykami informacyjnymi i sposobami, w jakie możesz pomóc chronić swoją prywatność.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].