Metodologia ocen

Jeśli dostrzegasz potencjał branży kryptowalut i planujesz w nią handlować lub inwestować, obfitość platform giełdowych, które są dla nich dostępne, może być przytłaczająca. Dokonanie właściwego wyboru giełdy jest kluczowym, ale zwykle niedocenianym aspektem zostania odnoszącym sukcesy traderem lub inwestorem. Chociaż produkty, funkcje i opłaty na każdej giełdzie są tylko nieznacznie różne, z czasem może to mieć znaczący wpływ na Twoją strategię handlową.

Sprawdziliśmy kilka najlepszych giełd kryptowalut na rynku i uszeregowaliśmy je w oparciu o najważniejsze czynniki, aby ułatwić proces wyboru idealnej giełdy. Ten przewodnik szczegółowo wyjaśnia proces oceny i oceny.

Kryteria oceny 

Nasza ostateczna ocena przyznana dowolnej giełdzie jest średnią ważoną indywidualnych ocen, jakie giełda otrzymuje w 6 różnych kategoriach: 

 1. Opłaty 
 2. Aplikacja mobilna 
 3. Funkcje platformy transakcyjnej
 4. Rozporządzenie 
 5. Obsługa klienta 
 6. Metody Płatności 

Ostateczny wynik, który przypisujemy dowolnej platformie wymiany, jest średnią ważoną indywidualnych wyników uzyskanych w następujących sześciu kategoriach:

Aby opracować miernik, za pomocą którego moglibyśmy ocenić giełdy w każdym z wymienionych obszarów, najpierw zebraliśmy dane dla każdej kategorii z różnych giełd i porównaliśmy je.

Każda kategoria otrzymuje wynik od 0 do 10, przy czym 0 i 10 oznacza odpowiednio najniższą i najwyższą możliwą ocenę dla giełdy. Każdy czynnik został szczegółowo opisany poniżej.

Anonimowe konta na żywo 

Testując platformy giełdowe, do zbierania i analizy danych wykorzystujemy konta na żywo stworzone przez recenzentów. Aby zachować najwyższy poziom autentyczności i zapewnić recenzentom swobodę korzystania z platformy w taki sposób, jak klienci, brokerzy są całkowicie nieświadomi tworzenia takich kont.

Opłaty 

Jednym z najważniejszych czynników, które każdy trader powinien wziąć pod uwagę przed wyborem najlepszej platformy, są opłaty, które ponoszą za handel na giełdzie. Nawet niewielka różnica w opłatach może się sumować i stać się poważnym problemem dla zwykłych traderów, którzy dokonują kilku transakcji każdego dnia, nawet jeśli ma to niewielki wpływ na inwestorów długoterminowych.

Na potrzeby naszego procesu ratingowego opłaty za platformę stanowią 17% ogólnej oceny giełdy. Oto trzy rodzaje opłat brane pod uwagę przy ocenianiu opłat każdej giełdy w skali od 0 do 10: 

 • Opłaty handlowe 
 • Opłaty depozytowe 
 • Opłaty karencji 

Opłaty handlowe

Platformy wymiany kryptowalut mogą pobierać opłaty transakcyjne w postaci prowizji lub spreadów; jednak większość giełd woli pobierać kombinację tych dwóch, z rabatami ilościowymi.

Oceniając ich opłaty transakcyjne, zbadaliśmy podstawowe opłaty transakcyjne platform pobierane za standardowy wolumen obrotu w oparciu o średnią liczbę transakcji, które zwykły trader wykonałby w ciągu 30 dni. Obejmuje to koszty transakcji dla wielu klas produktów, w tym rynku kasowego, kontraktów terminowych i instrumentów pochodnych.

Ponadto zbadaliśmy, czy giełda ma strukturę typu maker-taker, w której transakcje zwiększające płynność na rynku mają niższe opłaty niż transakcje, które drenują płynność.

Opłaty depozytowe

Ponadto zbadaliśmy opłaty depozytowe związane z wymianą. Pojawiło się to w dwóch formach:

 1. Opłaty pobierane przez giełdę kryptograficzną za depozyty w walucie fiducjarnej dokonywane za pomocą kart kredytowych/debetowych, przelewów bankowych i portfeli elektronicznych, takich jak PayPal i Skrill.
 2. Opłaty pobierane przez giełdę kryptowalut za depozyty kryptograficzne dokonane z zewnętrznego portfela.

Opłaty karencji

Ponadto giełdy kryptograficzne mogą pobierać opłaty za wycofywanie aktywów z platformy. Podobnie do tego, jak spojrzeliśmy na opłaty depozytowe firmy, przeanalizowaliśmy zarówno opłaty za wypłatę fiat, jak i kryptowaluty powiązane z platformą.

Aplikacja mobilna 

Biorąc pod uwagę zwiększoną częstotliwość handlu i nieodłączną zmienność rynków kryptowalut, zbadaliśmy również, czy giełdy kryptograficzne mają aplikacje mobilne, których użytkownicy mogliby używać do dokonywania transakcji bez pośpiechu. Ta kategoria stanowiła 16% naszej łącznej oceny i obejmowała następujące elementy:

 • Dostępność aplikacji 
 • Ocena klienta
 • Częstotliwość aktualizacji 
 • Prywatność danych 
 • Zgodność

Dostępność aplikacji

Początkowo rozważano, czy giełda oferowała aplikację do pobrania. Oceniliśmy, czy ta aplikacja jest zgodna zarówno z urządzeniami z Androidem, jak i iOS, przyznając wyższą ocenę giełdom, które mają aplikacje zgodne z obydwoma systemami operacyjnymi.

Ocena klienta

Po ustaleniu, że giełda ma aplikację, następnym krokiem była ocena jakości aplikacji, a najbardziej niezawodną strategią w tym zakresie była ocena opinii użytkowników. Aplikacje na Androida zostały ocenione na podstawie ich średniej oceny w Google Play, a aplikacje na iOS na podstawie ich ocen w App Store.

Częstotliwość aktualizacji

Po wydaniu aplikacji mobilnej należy ją często aktualizować, aby zapewnić łatwe rozwiązanie wszelkich błędów lub problemów z wydajnością. Dlatego częstotliwość aktualizacji staje się krytycznym wyznacznikiem podczas oceny jakości aplikacji.

Dlatego oceniliśmy częstotliwość aktualizacji aplikacji, a te z częstszymi aktualizacjami uzyskały wyższą ocenę niż te z mniejszą liczbą aktualizacji.

Prywatność danych

Prywatność, poważny problem w przypadku aplikacji mobilnych, jest również uwzględniana w tym wskaźniku podczas przypisywania rankingów do aplikacji mobilnej platformy.

Pod tym względem najważniejszym czynnikiem było to, czy aplikacja mobilna śledziła dane użytkownika w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam; aplikacje, które to zrobiły, zostały ocenione gorzej niż te, które bardziej chronią prywatność klientów.

Zgodność

Na koniec zbadaliśmy zgodność aplikacji na kilku urządzeniach; na przykład aplikację na iOS można pobrać na iPada, iPhone'a lub Apple Watch. Podobne porównania można przeprowadzić z aplikacjami na Androida.

Dlatego aplikacje, które były kompatybilne z szerszą gamą urządzeń, otrzymały wyższą ocenę niż aplikacje działające na mniejszej liczbie urządzeń.

Funkcje platformy transakcyjnej

Była to jedna z najbardziej dogłębnych części procesu oceny, w której zbadaliśmy różne czynniki specyficzne dla platformy transakcyjnej. Podstawowymi parametrami ocenianej przez nas platformy handlowej były: 

 1. Obsługiwane rynki 
 2. Dostępne kryptowaluty 
 3. Płynność 
 4. Handel OTC 
 5. Bezpieczeństwo 
 6. Rodzaje zamówień 

Obsługiwane rynki 

Pierwszym elementem, który oceniliśmy, był zakres rynków obsługiwanych przez giełdę. Na przykład giełdy typu spot-only otrzymały niższą ocenę niż te, które jednocześnie zapewniały dostęp do kryptowalutowych instrumentów pochodnych i kontraktów terminowych. Giełdy z jeszcze bardziej innowacyjnymi rynkami, takimi jak lewarowane tokeny, otrzymały wyższą pozycję.

Co więcej, podczas oceniania brano pod uwagę również giełdy, które zapewniały dostęp do rynków innych niż kryptowaluty, takich jak rynki walutowe, giełdowe i towarowe.

Dostępne kryptowaluty 

Drugim czynnikiem, który wzięliśmy pod uwagę i zdecydowanie najważniejszy był zakres kryptowalut oferowanych na stronie.

Powinno być oczywiste, że giełdy z większą liczbą kryptowalut dostępnych do handlu na platformie otrzymały wyższy wynik niż te z mniejszą liczbą kryptowalut.

Płynność 

Płynność staje się problemem podczas handlu, ponieważ jeśli handlujesz na giełdzie o bardzo małej płynności, możesz napotkać problemy, takie jak:

 1. Masz problemy ze sprzedażą aktywów, kiedy chcesz, ponieważ nie ma wystarczającej liczby kupujących 
 2. Zmuszanie do płacenia wysokich cen z powodu braku zamówień w Księdze Zamówień.

Tak więc, badając średni dzienny wolumen obrotu na giełdzie, byliśmy w stanie ocenić płynność związaną z innymi giełdami. Wyniki były wyższe w przypadku giełd o większym wolumenie obrotu niż w przypadku giełd o mniejszej aktywności.

Handel OTC 

Dostępność biurek pozagiełdowych (OTC) dla większych transakcji była kolejnym czynnikiem, który braliśmy pod uwagę przy ocenie giełdy handlowej. Oto kluczowe czynniki, o których należy pamiętać:

 1. Czy platforma wymiany oferowała handel OTC
 2. Jaki był minimalny limit zleceń OTC Trading Desk
 3. Stopień konkurencyjności cen OTC w stosunku do innych platform giełdowych
 4. Czy zaoferowano przedstawiciela wsparcia skoncentrowanego na OTC

Bezpieczeństwo

Oceniając funkcje platformy, uwzględniliśmy również jej środki bezpieczeństwa, a niektóre z kluczowych czynników, które wzięliśmy pod uwagę, były następujące:

 1. Czy uwierzytelnianie dwuskładnikowe było dostępne na giełdzie w przypadku poważnych zmian na koncie i wypłat
 2. Czy wymiana była ubezpieczona
 3. Jaki procent aktywów giełdy był przechowywany w chłodni
 4. Tło giełdy z włamaniami i włamaniami
 5. Gdyby giełda dysponowała kompleksowym systemem zgodności w celu wykrywania i powstrzymywania nieuczciwych praktyk

Rodzaje zamówień 

Liczba rodzajów zleceń dostarczanych przez giełdę również stanowiła istotną kategorię, którą wzięliśmy pod uwagę, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na to, czy giełda jest odpowiednia dla zaawansowanych inwestorów. Giełdy były oceniane według tego, czy obsługują różne typy zleceń, w tym:

 1. Zlecenie rynkowe 
 2. Limit zamówienia 
 3. Zatrzymaj zamówienie 
 4. Zlecenie limit-stop 

Rozporządzenie 

Inwestorzy i handlowcy coraz częściej szukają giełd, które są bezpieczniejsze dzięki autoryzacji przez organy regulacyjne na całym świecie, ponieważ rośnie liczba oszustw i oszustw w branży kryptowalut. W rezultacie przyczyniło się to do naszego systemu rankingowego i stanowiło 17% ogólnego wyniku giełdy.

Na przykład to, czy giełda jest w ogóle uregulowana, było w tym przypadku podstawowym czynnikiem. Giełdy podlegające regulacji uzyskały wyższą ocenę niż giełdy nieregulowane. Co więcej, platformy, które zostały uznane przez kilka organów regulacyjnych na całym świecie, miały przewagę podczas oceniania.

Obsługa klienta 

Obsługa klienta również odgrywa znaczącą rolę w procesie oceny, co stanowi około 17% ogólnej oceny za znalezienie najbardziej odpowiedniej platformy wymiany. Należy wziąć pod uwagę cztery czynniki:

 • Usługa czatu na żywo 
 • Wsparcie emailowe 
 • Zadzwoń do pomocy 
 • Sekcje FAQ 

Usługa czatu na żywo 

Pierwszą rzeczą, którą sprawdziliśmy, było to, czy platforma ma funkcję czatu na żywo. Dla tych, którzy to zrobili, ocena przydatności tej usługi w odpowiadaniu na zapytania użytkowników była następna.

Usługa czatu na żywo na dowolnej platformie służy jako pierwsza linia obrony i powinna być w stanie poradzić sobie nawet z najbardziej podstawowymi problemami konsumentów. Platformy oferujące czat na żywo przez całą dobę otrzymały wyższe oceny w tej kategorii.

Wsparcie emailowe 

Ponieważ wsparcie e-mailowe jest zazwyczaj jednym z najważniejszych czynników określających skuteczność obsługi klienta, odegrało ono znaczącą rolę w naszym procesie oceny.

Tutaj skupiliśmy się na dwóch aspektach:

 1. Szybkość odpowiedzi mierzona typowym czasem realizacji zapytań e-mail.
 2. Skuteczność rozwiązań, podobnie jak w odpowiedziach, oferowała precyzyjne rozwiązania problemów.

Zadzwoń do pomocy 

Większość central nie zapewnia obsługi połączeń telefonicznych, a te, które oferują ją tylko przez określony, ograniczony czas w ciągu dnia. Może to być problematyczne, biorąc pod uwagę, że rynek kryptowalut handluje 24x7; w związku z tym głównym czynnikiem w tym przypadku było to, czy centrala zapewniała infolinię wsparcia telefonicznego dostępną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w celu obsługi problemów konsumenckich.

Innymi czynnikami branymi pod uwagę w tym przypadku były czas oczekiwania na rozmowę z przedstawicielem oraz skuteczność rozwiązań i odpowiedzi. 

Sekcje FAQ 

Wreszcie, aby pomóc w procesie wsparcia, sprawdziliśmy witrynę internetową, aby sprawdzić, czy zawiera stronę z często zadawanymi pytaniami, która zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Giełdy ze stroną z najczęściej zadawanymi pytaniami otrzymały wyższe oceny niż te bez niej.

Przyjrzeliśmy się następującym elementom giełd, które miały stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami:

 1. Obszerność ich stron FAQ
 2. Częstotliwość aktualizacji sekcji FAQ, aby uwzględnić najnowsze często zadawane pytania
 3. Jak proste było poruszanie się po okolicy

Metody Płatności 

Giełdy kryptograficzne są zwykle dostępne dla inwestorów na całym świecie i zazwyczaj nie są ograniczone do jednego kraju lub miejsca zamieszkania. Dlatego bardzo ważne staje się, aby zaakceptowali szeroki zakres opcji płatności, aby użytkownicy mogli po prostu dodawać i wypłacać pieniądze z giełdy. Zbadaliśmy niektóre z najpopularniejszych metod płatności i oceniliśmy je w zależności od tego, czy giełda je zaakceptowała.

W związku z tym przyjrzeliśmy się następującym opcjom płatności:

 1. Przelewy bankowe lub przelewy bankowe
 2. Płatności kartami kredytowymi lub debetowymi
 3. Przelewy z portfela kryptowalut
 4. Przelewy za pomocą portfeli elektronicznych, takich jak PayPal, Skrill i międzynarodowe przelewy międzynarodowe Neteller

Liczba walut fiducjarnych, które platforma oferowała do wpłat i wypłat, została również wzięta pod uwagę podczas rankingu giełd. Oczywiste jest, że giełdy obsługujące więcej walut fiducjarnych uzyskały wyższe oceny.