Het World Economic Forum, of WEF, heeft een whitepaper gepubliceerd waarin de regelgeving voor crypto-activa via wereldwijde samenwerking wordt uiteengezet. 

WEF roept op tot samenwerking tussen regelgevers en cryptoruimte

  • Het World Economic Forum, of WEF, heeft een whitepaper gepubliceerd waarin de regelgeving voor crypto-activa via wereldwijde samenwerking wordt uiteengezet. 
  • De organisatie werkte samen met het Digital Currency Governance Consortium om de whitepaper op 25 mei te publiceren. 
  • Wereldwijde coördinatie tussen internationale entiteiten, toezichthouders en cryptospelers zal een cruciale rol spelen bij cryptoregulering. 
  • De crypto-industrie "ontbreekt aan een consensus over definities, taxonomieën of zelfs classificatie", aldus het WEF.

Internationale agentschappen over de hele wereld, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en het World Economic Forum, hebben aangedrongen op cryptoregulering sinds de snelle toename van de acceptatie van deze op blockchain gebaseerde digitale activa. Het WEF heeft onlangs een witboek gepubliceerd over de regulering van cryptocurrencies in samenwerking met het Digital Currency Governance Consortium, een entiteit die bestaat uit meer dan 80 organisaties die tal van sectoren en regio's vertegenwoordigen. In het witboek werd gesteld dat regulering van de cryptosector hoognodig is en dat resultaten niet bereikt kunnen worden door samenwerking. 

In de whitepaper stond dat coördinatie op wereldschaal tussen internationale organisaties, regelgevers en cryptospelers een cruciale rol zal spelen bij het bereiken van positieve resultaten die ook de ontwikkeling van technologie zouden bevorderen. 

De auteurs van de WEF-whitepaper verklaarden dat er tal van uitdagingen zijn wanneer de regulering van digitale activa wordt besproken, waaronder het vermoeden van "dezelfde activiteit, dezelfde regulering", beweren:

"Crypto-activa en hun ecosysteem passen niet altijd precies in de bestaande op activiteiten gebaseerde, op intermediairs gerichte benadering van regulering, zelfs wanneer crypto-activa-activiteiten een afspiegeling zijn van die van de traditionele financiële sector."

De WEF-auteurs merkten op dat de crypto-industrie "geen consensus heeft over definities, taxonomieën of zelfs classificatie", terwijl ze eraan toevoegen dat deze blijven evolueren naarmate het gebruik van de technologie zich ontwikkelt. Talrijke regelgevers over de hele wereld hebben "metaforisch verschillende talen gesproken" als het gaat om de definitie van digitale activa, merkte de whitepaper op.

Bovendien merkte de internationale organisatie op dat de anonimiteit die wordt geboden door gedecentraliseerde uitwisselingen, cryptomixers zoals Tornado Cash en zelfgehoste portemonnees de situatie ook bemoeilijken voor de nationale toezichthouders. Het WEF merkte ook op dat er een sterke band bestaat tussen de crypto-industrie en de traditionele financiële sector, hoewel de eerste slechts een fractie waard is van de laatste. 

Deze onderlinge verbondenheid bevordert enorme risico's in de traditionele financiële sector, die volgens het WEF onlangs werd gezien in de vorm van de implosie van de populaire crypto-uitwisseling FTX onder leiding van Sam Bankman-Fried, ook wel bekend als SBF in de crypto-ruimte. 

Classificaties van voorschriften door het WEF

Bovendien heeft de whitepaper ter wille van vergelijkingen talrijke classificaties van regelgevingskaders gecreëerd, waaronder op resultaten gebaseerde regelgeving, op risico gebaseerde regelgeving, agile regelgeving, regulering door handhaving en zelf- en coregulering. 

Uitkomstgericht reguleren omvat het opstellen van basisregels voor beoogde activiteiten, gevolgd door een schets van de te verwachten resultaten en prestaties. Het WEF merkte op dat hoewel deze methode bedrijven flexibiliteit biedt om resultaten te bereiken, deze "meestal wordt ondersteund door richtlijnen, industriestandaarden en andere niet-wettelijke benaderingen om duidelijke richting te geven."

Op risico gebaseerde regelgeving omvat het vastleggen van principes volgens het risiconiveau van een activiteit, terwijl agile regelgeving "een responsieve, iteratieve benadering hanteert, waarbij wordt erkend dat de ontwikkeling van beleid en regelgeving niet langer beperkt is tot overheden, maar in toenemende mate een inspanning van meerdere belanghebbenden is."

Als het gaat om zelfregulering, stelt de whitepaper dat het afhangt van de coördinatie tussen vertegenwoordigers van de industrie die samenwerken om vrijwillige normen of gedragscodes te formuleren. "Dergelijke voorschriften worden mogelijk niet effectief gehandhaafd vanwege een gebrek aan directe regelgevende steun", merkte het WEF op. 

Ten slotte gebruikt regulering door handhaving, de methodologie die wordt gevolgd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), handhavingsmaatregelen om regels te maken.

"Handhavingsmaatregelen zijn nodig om kwesties met betrekking tot fraude en marktmanipulatie aan te pakken, vooral wanneer crypto-activa overduidelijk op effecten lijken en worden gebruikt voor expliciet verboden activiteiten zoals het witwassen van geld", aldus de whitepaper.

Het WEF merkte op dat de aanpak van regulering door handhaving "niet wordt aanbevolen om een kader op te bouwen", aangezien het "elke zinvolle discussie over wat wel en niet moet worden gereguleerd, uitsluit". Zoals eerder gemeld door Bitnation, de SEC breidde zijn crypto-eenheid uit en voerde handhavingsacties in tegen meerdere cryptobedrijven zoals Kraken, Bittrex, Paxos, Coinbase, en vele andere toonaangevende bedrijven.

Parth Dubey
Parth Dubey Geverifieerde auteur

Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.

Laatste nieuws