Czym są zdecentralizowane finanse (DeFi)?

Co to są zdecentralizowane finanse (DeFi)?

W świecie finansów pojawia się nowa technologia znana jako zdecentralizowane finanse (DeFi), która jest zbudowana na podstawie zaszyfrowanych rozproszonych ksiąg rachunkowych, podobnie jak te wykorzystywane przez kryptowaluty.

Rezerwa Federalna oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w Stanach Zjednoczonych są odpowiedzialne za określenie zasad mających zastosowanie do scentralizowanych instytucji finansowych, takich jak banki i domy maklerskie. Klienci polegają na tych instytucjach, aby uzyskać bezpośredni dostęp do kapitału i usług finansowych. Jednostki otrzymują większą władzę w cyfrowych giełdach peer-to-peer DeFi, co stanowi zagrożenie dla obecnego scentralizowanego systemu finansowego.

DeFi eliminuje opłaty, które tradycyjne instytucje finansowe, takie jak banki i inne korporacje finansowe, pobierają od klientów za korzystanie z ich usług. DeFi pozwala użytkownikom oszczędzać pieniądze w bezpiecznym i zaszyfrowanym portfelu cyfrowym, przesyłać dolary w ciągu kilku minut i jest dostępny dla każdego, kto ma dostęp do Internetu.

" JESZCZE: Jak zarabiać w Internecie z DeFi?

KLUCZOWE NA WYNOS

 • Zdecentralizowane finanse, często znane jako DeFi, wykorzystują rozwój technologii do przeprowadzania transakcji finansowych bez udziału stron trzecich lub scentralizowanych organizacji.

 • Stablecoiny, oprogramowanie i sprzęt ułatwiający tworzenie aplikacji to wiele elementów składających się na DeFi.

 • Zarówno infrastruktura umożliwiająca zdecentralizowane udostępnianie plików, jak i regulujące ją przepisy są stale aktualizowane.

Scentralizowane finanse a zdecentralizowane finanse (DeFi)

Konwencjonalne, scentralizowane instytucje finansowe i systemy bankowe to nie to samo, co zdecentralizowane systemy finansowe.

Scentralizowane finanse

Pieniądze w scentralizowanym systemie finansowym są przechowywane przez banki i inne strony trzecie, które ułatwiają transfer pieniędzy między stronami; w zamian za swoje usługi każda z tych stron pobiera opłatę. Akceptant to ten, który inicjuje obciążenie karty kredytowej, a następnie obciążenie to jest wysyłane do banku przejmującego. Bank przejmujący przesyła następnie dane karty do sieci kart kredytowych.

Opłata jest weryfikowana przez sieć, która następnie wysyła żądanie zapłaty do banku. Każde ogniwo łańcucha jest opłacane za świadczone usługi, co zwykle ma miejsce, ponieważ detaliści są zobowiązani do pokrycia kosztów związanych z akceptacją kart kredytowych i debetowych.

W finansach scentralizowanych każda transakcja finansowa, od wniosków kredytowych po usługi oferowane przez lokalny bank, jest regulowana i monitorowana.

Zwiększenie dostępu do usług finansowych i zmniejszenie ilości czasu poświęcanego na poszczególne transakcje to dwa główne cele DeFi.

zdecentralizowane finanse

Umożliwiając osobom fizycznym, handlowcom i przedsiębiorstwom przeprowadzanie transakcji finansowych przy użyciu rozwijających się technologii, zdecentralizowane finanse eliminują potrzebę pośredników w systemie finansowym. DeFi to skrót od zdecentralizowanych finansów i odnosi się do korzystania z sieci finansowych peer-to-peer, które wykorzystują ulepszenia protokołów bezpieczeństwa, połączeń, oprogramowania i sprzętu.

Osoby fizyczne mogą pożyczać, handlować i pożyczać pieniądze za pomocą oprogramowania, które rejestruje i weryfikuje akty finansowe w rozproszonych finansowych bazach danych. Działania te mogą odbywać się wszędzie tam, gdzie jest połączenie z Internetem. Rozproszona baza danych to taka, do której można uzyskać dostęp z kilku miejsc, ponieważ zbiera i agreguje dane od wszystkich użytkowników, a następnie wykorzystuje technikę konsensusu do walidacji danych.

Nie ma już potrzeby korzystania ze scentralizowanego modelu finansowania, ponieważ zdecentralizowane finanse umożliwiają każdemu, niezależnie od tego, kim jest i gdzie się znajduje, dostęp do usług finansowych w dowolnym miejscu. Dzięki wykorzystaniu osobistych portfeli i usług handlowych skierowanych specjalnie do ludzi, aplikacje DeFi umożliwiają użytkownikom sprawowanie większej kontroli nad ich zasobami pieniężnymi.

Korzystanie ze zdecentralizowanych systemów finansowych nie gwarantuje pełnej anonimowości. Transakcje nie wiążą się z tożsamością osoby, ale są identyfikowalne przez instytucje, które mają do nich dostęp, w tym rządy i system prawny, w celu ochrony interesów finansowych danej osoby.

Jak działa DeFi?

Technologia blockchain, która leży u podstaw kryptowaluty, jest wykorzystywana przez zdecentralizowane systemy finansowe. Blockchain można traktować jako zdecentralizowaną bazę danych lub księgę, która jest zaszyfrowana. Do zarządzania transakcjami i utrzymywania działania łańcucha bloków wykorzystywane są aplikacje określane jako dApps.

Transakcje są najpierw rejestrowane w blokach na blockchainie, gdzie mogą być niezależnie sprawdzane przez innych użytkowników. Jeśli wszyscy weryfikatorzy dojdą do tego samego wniosku dotyczącego transakcji, blok zostanie zamknięty i zaszyfrowany oraz zostanie wygenerowany nowy blok, który będzie zawierał informacje o poprzednim bloku.

Bloki są ze sobą połączone lub „łańcuchowe” dzięki informacjom zawartym w każdym kolejnym bloku; w ten sposób blockchain otrzymał swoją nazwę. Niemożliwe jest dokonanie zmian w łańcuchu bloków, ponieważ informacje we wcześniejszych blokach nie mogą zostać zmienione bez wpływu na bloki, które następują po nich. Ta idea, w połączeniu z innymi mechanizmami bezpieczeństwa, zapewnia blockchainowi reputację wyjątkowo bezpiecznego.

Zastosowania DeFi

Transakcje finansowe P2P (peer-to-peer) są jedną z podstawowych idei leżących u podstaw zdecentralizowanych finansów (DeFi). Transakcja znana jako P2P DeFi ma miejsce, gdy dwie strony dochodzą do porozumienia w sprawie handlu kryptowalutami za produkty lub usługi bez udziału strony trzeciej.

Pożyczki P2P mogą spełnić wymagania osoby dotyczące pożyczki w DeFi. Po tym, jak algorytm dopasowujący znajdzie rówieśników, którzy zgadzają się z kryteriami pożyczkodawcy, dana osoba otrzymuje pożyczkę. Płatności P2P są realizowane za pomocą zdecentralizowanej aplikacji, znanej również jako dApp, i są zgodne z tym samym protokołem w łańcuchu bloków. Korzystanie z DeFi umożliwia m.in.:

 • Dostępność: Platforma DeFi jest dostępna dla każdego, kto ma dostęp do Internetu, a transakcje, które mogą odbywać się na platformie, nie są nałożone na żadne ograniczenia geograficzne.

 • Zdolność dowolnych dwóch stron do bezpośredniego negocjowania stóp procentowych i pożyczania pieniędzy za pośrednictwem sieci DeFi przy niewielkich kosztach i przy wysokich stopach procentowych jest jedną z zalet DeFi.

 • Bezpieczeństwo i przejrzystość: Inteligentne kontrakty, które są publikowane w łańcuchu bloków, są dostępne do analizy dla każdego, podobnie jak zapisy wykonanych transakcji, ale Twoja tożsamość pozostanie ukryta. Łańcuchów bloków nie można w żaden sposób zmieniać ze względu na ich niezmienny charakter.

 • Autonomia: zdecentralizowane platformy finansowe nie polegają na żadnych scentralizowanych instytucjach finansowych, dzięki czemu nie są narażone na niepowodzenie lub niewypłacalność w przypadku kryzysu. Fakt, że protokoły DeFi są zdecentralizowane, pomaga złagodzić znaczną część tego niebezpieczeństwa.

 • Pożyczanie między osobami fizycznymi za pomocą platformy o nazwie DeFi nie wyklucza możliwości poniesienia odsetek lub innych kosztów. Fakt, że pożyczkodawca może znajdować się w dowolnym miejscu na świecie, oznacza jednak, że będziesz miał znacznie większą liczbę wyborów.

Zalety i wady DeFi

Plusy

 • Osoby fizyczne mogą wysyłać i odbierać pieniądze w dowolnym miejscu na świecie dzięki zdecentralizowanym aplikacjom.

 • Potencjał inwestorów do osiągania zysków z inwestycji

 • Najwyższy stopień ochrony

Cons

 • Złożoność i trudność w zrozumieniu charakteryzują uczestnictwo w DeFi.

 • Ekstremalna podatność na oszustwa i oszustwa

 • Wysoki stopień wrażliwości na zmiany

Przyszłość DeFi

Struktura zdecentralizowanych finansów jest ciągle udoskonalana. Jest nieuregulowany, a jego ekosystem jest pełen niezamierzonych awarii infrastruktury, włamań i wad, gdziekolwiek spojrzysz.

Obecne ramy prawne zostały opracowane przy założeniu, że powinno istnieć wiele jurysdykcji finansowych, z których każda powinna podlegać odrębnemu zbiorowi przepisów ustawowych i wykonawczych. Potencjał DeFi do przeprowadzania transakcji bez względu na granice państw rodzi istotne problemy dla tego rodzaju regulacji.

Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie dochodzenia w sprawie przestępstwa pieniężnego, które ma miejsce ponad granicami państwowymi, protokołami i aplikacjami DeFi? Kto byłby odpowiedzialny za egzekwowanie ograniczeń iw jaki sposób miałby to robić?

Inne czynniki obejmują niezawodność systemu, ilość zużywanej energii, wpływ na środowisko, aktualizacje systemu, konserwację systemu i awarie sprzętu.

Co robi zdecentralizowane finanse?

Celem projektu DeFi jest zakwestionowanie konieczności scentralizowanych instytucji finansowych i korzystania ze stron trzecich we wszystkich transakcjach finansowych.

Czy Bitcoin to zdecentralizowane finanse?

Jednym z przykładów kryptowaluty jest bitcoin. Bitcoin nie jest DeFi per se; jest raczej elementem ekosystemu DeFi, który jest tworzony w celu wykorzystania bitcoina jako części swojej infrastruktury.

Co to jest całkowita wartość zablokowana w DeFi?

Kwota wszystkich kryptowalut, które zostały postawione, pożyczone, umieszczone w puli lub wykorzystane do dowolnego innego rodzaju transakcji finansowych w całym DeFi, jest określana jako całkowita zablokowana wartość (TVL). Dodatkowo może oznaczać całą wartość konkretnej kryptowaluty, takiej jak bitcoin czy eter, która jest wykorzystywana w transakcjach pieniężnych.

Dolna linia

Pojawiająca się technologia finansowa, znana jako zdecentralizowane finanse (DeFi), stanowi zagrożenie dla tradycyjnego, scentralizowanego systemu bankowego, który istnieje obecnie. Transakcje P2P, czyli peer-to-peer, są zachęcane przez wykorzystanie DeFi, co prowadzi do eliminacji opłat pobieranych przez banki i inne instytucje finansowe za korzystanie z ich usług.

Susan Keith
Susan Keith Zweryfikowany autor

Jestem pasjonatem kryptowalut. Zacząłem śledzić rozwój Bitcoina i innych walut cyfrowych na początku 2013 roku i szybko zafascynowałem się potencjałem tej nowej technologii. Od tamtej pory z uwagą śledziłem rozwój branży kryptograficznej i pisałem obszernie na ten temat. .

Najnowsze wiadomości