Przewodniczący amerykańskiej SEC Gary Gensler kontynuował swoją krytykę kryptowalut podczas środowego przesłuchania w Kongresie.

Amerykańska grupa lobbystyczna nalega, aby SEC porzuciła Binance Hunt

  • SEC oskarżyła Binance o sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych i niezarejestrowanie swoich usług.
  • Grupa lobbystów twierdzi, że podejście SEC może wypchnąć projekty kryptograficzne z USA.
  • Binance i Coinbase odrzuciły twierdzenia SEC, że kryptowaluty są niezarejestrowanymi papierami wartościowymi.

Amerykańska Izba Handlu Cyfrowego, grupa lobbystów zajmujących się kryptowalutami, stanęła po stronie Binance w trwającym sporze prawnym z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). SEC oskarżyła już Binance o wielokrotne naruszenia przepisów dotyczących papierów wartościowych. Jednakże Izba Handlu Cyfrowego udzieliła wsparcia Binance i wniesiony amicus brief, wyrażający obawy dotyczące podejścia SEC i potencjalnego wpływu, jakie może ono mieć na branżę kryptograficzną.

W swoim zgłoszeniu grupa lobbująca stwierdziła, że SEC szkodzi innowacjom finansowym i zmusza firmy zajmujące się kryptowalutami do opuszczenia Stanów Zjednoczonych ze względu na obowiązujące tam surowe zasady. Grupa napisała, że „gospodarka blockchain warta bilion dolarów wyraźnie unika Stanów Zjednoczonych, uznając otoczenie regulacyjne za zbyt nieprzejrzyste i zbyt wrogie, aby prowadzić tutaj działalność”.

Izba Handlu Cyfrowego oskarżyła ponadto SEC o przyjęcie „podejścia polegającego na egzekwowaniu przepisów, arbitralnego kategoryzowania różnych aktywów cyfrowych opartych na blockchain jako papierów wartościowych i karania przedsiębiorstw za nieuzyskanie rejestracji w SEC, które w rzeczywistości nie są dla nich dostępne”.

Umowa amicus to dokument prawny złożony przez osobę niezaangażowaną bezpośrednio w sprawę. Zawiera dodatkowe szczegóły, które pomogą sądowi w podjęciu decyzji. W tej sprawie Amerykańska Izba Handlu Cyfrowego stara się pomóc sądowi lepiej zrozumieć sytuację Binance kontra SEC. Dlatego też złożenie przez nich niniejszego pisma ma na celu dostarczenie dodatkowych spostrzeżeń i argumentów, które pomogą sądowi w podjęciu świadomej decyzji.

Izba Handlu Cyfrowego porównała sprawę SEC przeciwko Binance do pozwu Amazona za sprzedaż pomarańczy. Grupa dodała, że „same tokeny nie są papierami wartościowymi, a rynki, na których można je kupować i sprzedawać, nie są giełdami papierów wartościowych. To, czy token został pierwotnie sprzedany w ramach „umowy inwestycyjnej”, nie ma znaczenia.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy SEC pod przewodnictwem Gary'ego Genslera atakowała giełdy kryptowalut, takie jak Coinbase i Binance. Amerykański organ regulacyjny oskarżył te organizacje o świadczenie nieprawidłowo zarejestrowanych usług i notowanie niezarejestrowanych papierów wartościowych. Jednak Coinbase i Binance sprzeciwiły się tym twierdzeniom i przygotowują silną obronę przed organem regulacyjnym.

Amerykańska Izba Handlu Cyfrowego twierdzi, że SEC nie rozpoznała różnicy między „przedmiotem zabezpieczenia umowy inwestycyjnej” a „samą umową inwestycyjną”, co doprowadziło ją do fałszywego oznaczania tokenów kryptograficznych jako papierów wartościowych. Grupa uważa, że SEC bardziej koncentruje się na karaniu przedsiębiorstw za nieuzyskanie zezwoleń SEC, niż na udzielaniu im jasnych instrukcji.

W czerwcu SEC złożyła skargę przeciwko Binance, utrzymując, że firma czerpie znaczne zyski ze sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych, nie zapewniając jednocześnie skutecznej ochrony swoich klientów. Spór nasilił się, gdy SEC stwierdziła, że Binance ukrywała informacje podczas pozwu.

Co ciekawe, wielu uważać uprawnienia SEC nad branżą kryptograficzną mogą jeszcze bardziej spaść po zdecydowanej porażce z Grayscale.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Zweryfikowany autor

Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.

Najnowsze wiadomości