Unijny organ nadzoru finansowego żąda jasności od dostawców usług

  • UE planuje wprowadzić MiCA między połową 2024 a początkiem 2025 roku.
  • Firmy kryptograficzne przenoszą się do Europy po zatwierdzeniu przez MiCA.
  • MiCA wyznacza jednolity standard dla wszystkich firm kryptograficznych działających w Europie.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), kolejny unijny organ nadzorujący, podniósł świadomość na temat możliwych zagrożeń na rynku kryptograficznym. ESMA i właściwe organy krajowe (NCA) w niedawnym oświadczenie, wezwał firmy kryptograficzne do wyjaśnienia swoim klientom statusu regulacyjnego ich produktów i usług. 

Podczas gdy Europa ma mieć kompleksową politykę dotyczącą kryptowalut, ESMA przypomniał firmom kryptograficznym, że kryptowaluty pozostają nieuregulowane w większości jurysdykcji.

ESMA powiedział,

W szczególności w przypadku aktywów kryptograficznych, podczas gdy rozporządzenie w sprawie rynków aktywów kryptograficznych (MiCA) jest bliskie przyjęcia, aktywa kryptograficzne oferowane przez firmy inwestycyjne będą nadal nieuregulowane w większości jurysdykcji do czasu zastosowania MiCA.

Unijny organ nadzorujący zauważył również, że nieuregulowane oferty produktów i usług stwarzają poważne ryzyko dla inwestorów. ESMA uważa, że inwestorzy kryptograficzni mogą zostać „wprowadzeni w błąd co do poziomu ochrony, jaką otrzymują”.

Regulator poradził firmom inwestycyjnym, aby informowały swoich klientów, w przypadku gdy do ich towarów lub usług nie mają zastosowania zabezpieczenia prawne w celu ograniczenia tych ryzyk. ESMA wezwała również firmy inwestycyjne do nadania priorytetu bezpieczeństwu swoich klientów poprzez „uczciwe, profesjonalne działanie oraz zapewnienie jasnej i jednoznacznej komunikacji”.

Firmy kryptograficzne wyraziły większe zaufanie do działania w Europie od czasu zatwierdzenia MiCA, która ustanawia szerokie ramy dla operacji kryptograficznych w Europie. Mika ustanawia standard wydawania stablecoinów i wymaga większej przejrzystości od dostawców usług kryptograficznych. Ponadto MiCA nakłada na firmy kryptograficzne surowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, które obejmują wdrażanie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Zweryfikowany autor

Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.

Najnowsze wiadomości