Digital Dollar Project (DDP) zwrócił się do władz amerykańskich o pracę nad rozwojem cyfrowego dolara.

Digital Dollar Project wzywa władze USA do pracy nad CBDC

  • Digital Dollar Project (DDP) zwrócił się do władz amerykańskich o pracę nad rozwojem CBDC.
  • Rozszerzona wersja oficjalnej księgi została wydana przez DDP, która koncentruje się na wykorzystaniu dolara cyfrowego na poziomie międzynarodowym.
  • Projekty CBDC na całym świecie wzrosły z 35 do 114 od maja 2020 r., a DDP spodziewa się wykładniczego wzrostu w ciągu najbliższych 12 do 24 miesięcy.
  • DDP chce, aby Stany Zjednoczone zapewniły przywództwo w „ustalaniu międzynarodowych standardów waluty cyfrowej, niezależnie od tego, czy zdecydują się na wdrożenie dolara cyfrowego”.

Rozwój walut cyfrowych banków centralnych (CBDC) postępuje w szybkim tempie, a kraje takie jak Chiny i Indie udostępniają szerszemu gronu odbiorców waluty fiducjarne oparte na łańcuchu bloków. W rezultacie Digital Dollar Project (DDP), partnerstwo pomiędzy Accenture i Digital Dollar Foundation w celu przyspieszenia eksploracji CBDC w Stanach Zjednoczonych, zwróciło się do władz amerykańskich o pracę nad rozwojem CBDC. 

Projekt Digital Dollar wydał ok Nowa wersja swojego oficjalnego dokumentu „Exploring a US CBDC” z 18 stycznia, który rozszerzył oryginalny dokument i skupił się na wykorzystaniu dolara cyfrowego na poziomie międzynarodowym. Jednak głównym tematem białej księgi pozostają Stany Zjednoczone. Należy zauważyć, że DDP wprowadził „model mistrza” pośrednictwa hurtowego i detalicznego CBDC w maju 2020 r., kiedy adopcja kryptowalut zyskiwała na popularności.

Od pierwszego wydania artykułu liczba projektów CBDC na całym świecie wzrosła z 35 do 114, a Digital Dollar Project omówił postęp technologiczny poczyniony w ostatnich latach, przy jednoczesnym zachowaniu polityki pieniężnej i prywatności modelu mistrza. Przewidywano również, że globalne wdrożenie CBDC wzrośnie wykładniczo w ciągu najbliższych 12 do 24 miesięcy.

Zasadniczo autor ostrzegł w rozszerzonym dokumencie, że Stany Zjednoczone pozostają w tyle, jeśli chodzi o rozwój CBDC, i wezwał do natychmiastowych działań w tej sprawie. 

„Rząd USA powinien zwiększyć inwestycje i aktywność w badaniu i badaniu korzyści i wyzwań stokenizowanego dolara cyfrowego, w tym wykorzystując przejrzyste i innowacyjne partnerstwa publiczno-prywatne w celu ponownego wyobrażenia sobie potencjalnych „szyn” takiego systemu i oceny rozwiązań w celu zachowania wszystkich form ochrony prywatności przy równoczesnym zrównoważeniu potrzeb w zakresie bezpieczeństwa” — czytamy w dokumencie. 

Projekt Digital Dollar poprosił również Stany Zjednoczone o przywództwo w „ustalaniu międzynarodowych standardów walut cyfrowych, niezależnie od tego, czy zdecydują się na wdrożenie dolara cyfrowego”. To oświadczenie zostało wydane po zauważeniu, że 11 krajów lub unii walutowych – Bahamy, Nigeria, Jamajka i Bank Centralny Wschodnich Karaibów – wdrożyło CBDC, podczas gdy Stany Zjednoczone nie opracowały jeszcze dolara cyfrowego. 

Jak informował wcześniej Bitnation, Bank of America stwierdził, że waluty cyfrowe, takie jak stablecoiny i CBDC są naturalną ewolucją pieniądza i płatności dodając, że te cyfrowe waluty „mogą odgrywać rolę w definiowaniu pieniędzy w przyszłości”. 

Analityk Bank of America, Alkesh Shah, stwierdził, że „CBDC nie zmieniają definicji pieniądza, ale prawdopodobnie zmienią sposób i czas przekazywania wartości w ciągu najbliższych 15 lat”, dodając jednocześnie, że mają „potencjał zrewolucjonizowania globalnych systemów finansowych i może być najbardziej znaczącym postępem technologicznym w historii pieniądza”.

Parth Dubey
Parth Dubey Zweryfikowany autor

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości