Reserve Bank of India opublikował 28 czerwca swój raport o stabilności finansowej, wzywając do globalnej regulacji stablecoinów.

Reserve Bank of India wzywa do globalnej regulacji monet stabilnych

  • Reserve Bank of India opublikował 28 czerwca swój raport o stabilności finansowej, wzywając do globalnej regulacji stablecoinów.
  • Regulator powiedział, że monety typu stablecoin mogą zagrozić rozwijającej się gospodarce poprzez substytucję waluty. 
  • „Kryptyzacja” może prowadzić do niedopasowania walut „w bilansach banków, firm i gospodarstw domowych”.
  • Regulator powiedział również, że transakcje P2P na stablecoinach są trudne do śledzenia, co może prowadzić do nielegalnych działań.

Reserve Bank of India (RBI) wielokrotnie wyrażał swoje obawy dotyczące aktywów kryptograficznych w przeszłości. W swoim najnowszym raporcie stabilności finansowej, opublikowanym 28 czerwca, bank centralny najbardziej zaludnionego kraju na świecie stwierdził, że rozwój stablecoinów zakłóci stabilność krajów rozwijających się. Przedstawia sześć głównych zagrożeń, jakie te tokeny oparte na łańcuchu bloków stanowią dla gospodarek rozwijających się.

w raportBank Rezerw Indii przedstawił problemy, jakie widzi w rozwoju stablecoinów z perspektywy EMDE (rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się). Bank centralny zauważył również, że „brak uwierzytelnionych danych i nieodłączne luki w danych w ekosystemie kryptograficznym utrudniają właściwą ocenę ryzyka dla stabilności finansowej”.

Organ regulacyjny w Indiach uważa, że stablecoin może zagrozić EMDE poprzez zastąpienie waluty, ponieważ aktywa bazowe to w większości łatwo wymienialne waluty obce. RBI powiedział, że „kryptoizacja” gospodarki, która wynikałaby z przyjęcia stablecoinów na dużą skalę, może prowadzić do niedopasowania walut „w bilansach banków, firm i gospodarstw domowych”.

W raporcie banku centralnego zauważono, że po przyjęciu monety typu stablecoin stanowiłyby alternatywny system finansowy w krajach takich jak Indie, który mógłby zakłócać zdolność władz do mobilizowania pieniędzy i tworzenia kredytu poprzez podważanie oceny ryzyka kredytowego.

„Globalnie skoordynowane podejście jest uzasadnione w celu analizy zagrożeń dla EMDE w stosunku do AE [zaawansowanych gospodarek]. […] W tym kontekście, pod przewodnictwem Indii w grupie G20, jednym z priorytetów jest stworzenie ram dla globalnej regulacji niezabezpieczonych kryptowalut, stablecoinów i DeFi” – powiedział RBI. 

Bank centralny Indii zauważył, że obecność stablecoinów będzie sprawiać kłopoty regulatorowi EMDE, gdy ten będzie chciał ustalić krajową stopę procentową i warunki płynności. Ponadto, według organu regulacyjnego, transakcje peer-to-peer (P2P) są bardzo trudne do śledzenia, co ułatwiłoby przestępcom wdrażanie oszustw lub pranie pieniędzy.

Jak informował wcześniej Bitnation, pomimo niewspierającego charakteru organów regulacyjnych w Indiach, firmy kryptograficzne były zainteresowane ekspansją w regionie. Niedawno giełda kryptowalut Gemini ujawniła, że pracuje nad założeniem biura w Gurgaon w Indiach, próbując rozszerzyć działalność w Azji. 

To będzie drugie biuro giełdy kryptowalut w Azji, wraz z Singapurem, i będzie drugim co do wielkości ośrodkiem inżynieryjnym po biurze amerykańskim. Obecnie firma prowadzi również rekrutację na kilka stanowisk. 

Parth Dubey
Parth Dubey Zweryfikowany autor

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości