Republika Wysp Marshalla oficjalnie uchwaliła ustawę o zdecentralizowanych organizacjach autonomicznych z 2022 r.

Republika Wysp Marshalla uchwala ustawę legalizującą DAO

  • Republika Wysp Marshalla oficjalnie uchwaliła ustawę o zdecentralizowanych organizacjach autonomicznych z 2022 r.
  • Prawo skupi się na regulacji DAO, a prawo oficjalnie uzna te zdecentralizowane struktury korporacyjne za podmioty prawne.
  • Wyspy Marshalla DAO lub MIDAO będą odpowiedzialne za wprowadzanie społeczności kryptograficznych i blockchain, które chcą zarejestrować się jako LLC.
  • Prawo uzna zarządzanie DAO, procesy głosowania i ramy, w tym tokenizację, za obiekty prawne.

Branża oparta na łańcuchu bloków jest obecnie wykorzystywana ze zwiększonymi spekulacjami ze strony organów regulacyjnych na całym świecie, aw ciągu ostatnich kilku miesięcy nastąpił gwałtowny wzrost obecności organów regulacyjnych w branży kryptograficznej. Jednak jednym z tematów, nad którymi wciąż debatują amerykańskie organy regulacyjne, jest regulacja zdecentralizowanych organizacji autonomicznych lub DAO. Z drugiej strony Republika Wysp Marshalla oficjalnie uchwaliła ustawę o zdecentralizowanych organizacjach autonomicznych z 2022 r.

Ustawa o zdecentralizowanych organizacjach autonomicznych z 2022 r. skupi się na regulacji DAO, a prawo oficjalnie uznaje te zdecentralizowane struktury korporacyjne za podmioty prawne. W związku z tym obywatelom Wysp Marshalla łatwiej byłoby teraz pracować w DAO i rejestrować je.

Zgodnie z komunikatem, wyspiarski kraj Pacyfiku uznał teraz DAO za „krajowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, podkreślając inwestycje i eksplorację technologii zdecentralizowanej księgi rachunkowej”. Rząd ma na celu „formalne przyjęcie struktur DAO i narzędzi zarządzania”.

W ogłoszeniu dodano, że „jest to najdalej posunięty przez jakikolwiek kraj w legalizacji i zachęcaniu do rozwoju zdecentralizowanych podmiotów i powiązanych z nimi elementów, co stanowi wyjątkową okazję do ułatwienia przez MIDAO procesu rejestracji DAO na Wyspach Marshalla”.

„Wraz z przyjęciem ustawy DAO z 2022 r. Wyspy Marshalla angażują swoje sądy i zasoby w rozwijający się świat decentralizacji i uznają wyjątkowe miejsce, jakie zdecentralizowane autonomiczne organizacje mogą zajmować nie tylko w przestrzeni blockchain, ale w szerszej gospodarce również” – powiedział minister finansów Wysp Marshalla Bransen Wase.

Wase stwierdził, że rząd uważa, że kraj wyspiarski „jest dobrze przystosowany w oparciu o naszą historię rejestracji statków i zgodności, aby zrobić ten krok naprzód i zaoferować DAO miejsce do łatwego, wydajnego i opłacalnego zamieszkania”.

DAO z Wysp Marshalla lub MIDAO będzie centrum działalności DAO na platformie, a podmiot będzie odpowiedzialny za wprowadzanie społeczności kryptograficznych i blockchain, które chcą zarejestrować się jako LLC w kraju wyspiarskim. For-profit i non-profit DAO będą mogły rejestrować się w kraju, ponieważ prawo uzna zarządzanie DAO, procesy głosowania i ramy, w tym tokenizację, za obiekty prawne.

Co ciekawe, prezes MIDAO, Adam Miller, podał przykład tzw implozja FTX jednocześnie stwierdzając, że jeśli giełda utworzona przez Sam Bankman-Fried, popularnie znany jako SBF w przestrzeni kryptograficznej, podążał za strukturą DAO, można było zapobiec upadkowi. Dzieje się tak, ponieważ w strukturze DAO władza należy do społeczności DAO, a każda decyzja jest podejmowana w drodze głosowania.

„W celu przyciągnięcia DAO i pionierów Web3, ta nowo uchwalona ustawa ustanawia proces rejestracji DAO, który ma być ułatwiony przez MIDAO, lokalną firmę posiadającą doświadczenie w przyciąganiu i wyjaśnianiu, dlaczego system prawny RMI jest bardziej korzystny dla struktur DAO niż inne jurysdykcji na świecie” – czytamy w komunikacie.

Parth Dubey
Parth Dubey Zweryfikowany autor

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości