LedgerX

Spółka zależna FTX, LedgerX, znajduje się pod kontrolą CFTC

  • Komisarz Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Kristin N. Johnson, powiedziała, że regulator amerykańskich rynków instrumentów pochodnych miał „buty na ziemi” w LedgerX.
  • Johnson powtórzył uwagi prezesa CFTC Rostina Behnama, który powiedział na konferencji dotyczącej przyszłości, że nadzór jego agencji był odpowiedzialny za zdolność LedgerX do uniknięcia bankructwa.
  • CFTC wymaga od spółki zależnej FTX posiadania rezerw, w tym rocznej rezerwy płynności, oraz powstrzymywania się od dotykania, zastawiania, inwestowania lub stwarzania jakichkolwiek innych zagrożeń dla funkcjonującego kapitału.

W czwartek komisarz Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Kristin N. Johnson, stwierdziła, że regulator amerykańskich rynków instrumentów pochodnych miał „buty na ziemi” w LedgerX, amerykańskim oddziale FTX, którego dyrektor generalny niedawno złożył rezygnację z powodu niepewności co do funkcjonowania firmy.

Na konferencji poświęconej regulacjom kryptowalut w Londynie, Johnson wyraziła swoją opinię w tej sprawie i stwierdziła, że organ nadzoru finansowego „monitoruje i nadzoruje codziennie, jeśli nie co godzinę, weryfikując to, co uważamy za przypadek, czyli [że ] każdy dolar aktywów klientów przechowywanych w LedgerX jest nadal dostępny”.

Na uwagę zasługuje fakt, że CFTC i FTX US, amerykańskie ramię bankruckiej giełdy kryptograficznej, współpracowały ze sobą za pomocą LedgerX. Złożył wniosek do CFTC w 2017 r., aby stać się regulowanym centrum instrumentów pochodnych, zanim został przejęty przez FTX w poprzednim roku.

Powtórzyła uwagi prezesa CFTC Rostina Behnama, który powiedział na początku tego tygodnia na konferencji dotyczącej przyszłości, że nadzór jego agencji był odpowiedzialny za zdolność LedgerX do uniknięcia bankructwa. Johnson podkreślił, że LedgerX był jedną z firm, które zostały wykluczone z wniosku o upadłość FTX w piątek.

Regulacja CFTC dotycząca LedgerX

Według komisarza Johnsona, CFTC upoważniła LedgerX do przechowywania oddzielnych funduszy, podlegających miesięcznym, kwartalnym i rocznym badaniom oraz do dostarczania bilansów i zweryfikowanych wyciągów bankowych w celu udowodnienia legalności aktywów przechowywanych na rachunkach w imieniu konsumentów.

Ponadto twierdziła, że wymaga od spółki zależnej FTX posiadania rezerw, w tym rocznej rezerwy płynności, oraz powstrzymywania się od dotykania, zastawiania, inwestowania lub stwarzania jakichkolwiek innych zagrożeń dla funkcjonującego kapitału.

Zapewniła, że CFTC zawsze ma „wiele opcji” zapewniania nadzoru w celu utrzymania integralności rynku, nawet w przypadku braku regulacji.

A jednak, według Johnsona, CFTC potrzebuje bezpośredniego upoważnienia Kongresu, aby wchodzić w interakcje z uczestnikami rynku i zmuszać ich do wejścia w ramy regulacyjne rynków amerykańskich.

Porównała interakcję między amerykańskimi organami regulacyjnymi do „przychodzenia na obiad w Święto Dziękczynienia” i dodała, że „są ludzie, obok których niekoniecznie trzeba usiąść”.

CFTC kontra SEC

Między nimi toczyła się ciągła walka CFTC i SEC nad tym, kto otrzyma zielony sygnał do przejęcia przestrzeni kryptograficznej, a przewodniczący obu organów regulacyjnych uważają, że Bitcoin jest towarem, podczas gdy obaj mają różne wersje tego, które tokeny można uznać za papiery wartościowe, a które za towary.

Niedawno pewien polityk skrytykował SEC Chai Gary'ego Genslera i nazwał jego organizację „głodną władzy”.

„Pod przewodnictwem Genslera SEC stała się żądnym władzy organem regulacyjnym, upolityczniającym egzekwowanie prawa, nakłaniającym firmy do „przychodzenia i rozmawiania” z Komisją, a następnie uderzającym je działaniami egzekucyjnymi, zniechęcającymi do współpracy w dobrej wierze” – powiedział Gensler.

Parth Dubey
Parth Dubey Zweryfikowany autor

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości