UE wzywa kraje spoza UE do narzucenia rygorystycznych zasad dotyczących kryptowalut

  • Unia Europejska wezwała kraje spoza UE do zaostrzenia przepisów dotyczących kryptowalut, aby zapobiec niestabilności finansowej.

Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS). podobno wezwał organy regulacyjne spoza Unii Europejskiej (UE) do wdrożenia bardziej rygorystycznej polityki dla sektora kryptowalut, aby zapewnić użytkownikom stabilność i bezpieczeństwo.

Unia Europejska poczyniła ogromne postępy w opracowywaniu polityk skupionych na kryptowalutach. Organizacja formalnie przeszedł w maju uchwalona została ustawa o rozporządzeniu w sprawie rynków kryptowalut (MiCA), która stanowi pierwszy kompleksowy zestaw przepisów dla branży kryptowalut w Europie.

EPRS wyraził jednak obawy, że problemem może być brak jasnej polityki w krajach spoza UE. EPRS zauważył, że „istnieje jeszcze kilka kanałów, przez które system finansowy i autonomia UE są nadal zagrożone, ponieważ pozostaje on zależny od działań politycznych krajów spoza UE w kontekście, w którym ma zastosowanie MiCA”.

EPRS jest szczególnie zaniepokojony faktem, że brak ustalonych zasad w regionach spoza UE może mieć wpływ na unijny rynek kryptowalut, atrakcyjność dla inwestorów i stabilność rynku.

Co ciekawe, większość krajów dostosowuje swoją obecną politykę, aby dostosować ją do jaśniejszych przepisów Unii Europejskiej dotyczących kryptowalut. Na przykład Maltański Urząd ds. Usług Finansowych (MFSA) rozpoczął 18 września konsultacje społeczne w celu dostosowania swojej polityki dotyczącej kryptowalut do MiCA. Sugerowane modyfikacje zapewnią, że giełdy, depozytariusze i zarządzający portfelami będą przestrzegać przepisów MiCA.

EPRS uważa, że Unia Europejska musi być na bieżąco informowana o wydarzeniach poza Europą, aby uniknąć ewentualnych starć. Agencja zaleciła współpracę regulacyjną i partnerstwa, aby zapewnić postępowe podejście do opracowywania polityk kryptograficznych.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Zweryfikowany autor

Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.

Najnowsze wiadomości