De EU dringt er bij niet-EU-landen op aan een strikt cryptobeleid op te leggen

  • De Europese Unie heeft er bij niet-EU-landen op aangedrongen hun cryptoregelgeving aan te scherpen om financiële instabiliteit te voorkomen.

De Onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) heeft dat gedaan naar verluidt drong er bij toezichthouders van buiten de Europese Unie (EU) op aan om strenger beleid voor de cryptocurrency-sector te implementeren om stabiliteit en veiligheid voor gebruikers te bieden.

De Europese Unie heeft enorme vooruitgang geboekt bij het ontwikkelen van cryptogericht beleid. De organisatie formeel geslaagd de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) Act in mei, die dient als de eerste uitgebreide reeks regels voor de crypto-industrie in Europa.

De EPRS uitte echter zijn bezorgdheid dat het gebrek aan duidelijk beleid in niet-EU-landen een probleem zou kunnen zijn. De EPRS merkte op dat “er nog steeds verschillende kanalen zijn waarlangs het financiële systeem en de autonomie van de EU nog steeds in gevaar zijn, omdat het afhankelijk blijft van de beleidsacties van niet-EU-landen in de context waarin de MiCA van toepassing is.”

De EPRS is vooral bezorgd dat het gebrek aan vaste regels in niet-EU-regio’s mogelijk van invloed zou kunnen zijn op de cryptomarkt van de EU, de aantrekkingskracht van investeerders en de stabiliteit van de markt.

Interessant is dat de meeste landen hun huidige beleid aanpassen aan de duidelijkere cryptoregels van de Europese Unie. De Malta Financial Services Authority (MFSA) lanceerde bijvoorbeeld op 18 september een openbare consultatie om haar cryptocurrency-beleid in lijn te brengen met MiCA. De voorgestelde wijzigingen zullen ervoor zorgen dat beurzen, bewaarders en portefeuillebeheerders zich aan de MiCA-wetgeving houden.

De EPRS is van mening dat de Europese Unie op de hoogte moet blijven van andere ontwikkelingen buiten Europa om mogelijke botsingen te voorkomen. Het agentschap adviseerde samenwerking en partnerschappen op regelgevingsgebied om een progressieve aanpak bij het ontwikkelen van cryptobeleid te garanderen.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Geverifieerde auteur

Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.

Laatste nieuws