Organ nadzoru finansowego Szwajcarii, FINMA i Szwajcarski Bank Narodowy podejmują nadzwyczajne środki dotyczące przyszłości Credit Suisse.

Szwajcaria przygotowuje „środki nadzwyczajne” w celu szybkiego przejęcia Credit Suisse przez UBS

  • Szwajcarski organ nadzoru finansowego FINMA i Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podejmują nadzwyczajne środki dotyczące przyszłości Credit Suisse. 
  • SNB i FINMA mają na celu szybkie przejęcie banku przez UBS, największy szwajcarski bank, z pominięciem zwykłych przepisów, które wymagają głosów interesariuszy.
  • Oba podmioty współpracowały ze sobą, aby „osiągnąć porozumienie regulacyjne” w sobotę i kontynuować transakcję przejęcia, z pominięciem sześciotygodniowego okresu oczekiwania.
  • SNB i FINMA „traktują umowę” z UBS jako „jedyną opcję” zapobiegającą „załamaniu zaufania” w Credit Suisse.
  • BlackRock napisał na Twitterze, że nie bierze udziału w przejęciu Credit Suisse i nie ma takiego zamiaru.

Ruszyła amerykańska struktura bankowa upada jako Silicon Valley Bank (SVB) złożył wniosek o upadłość na początku tego tygodnia, a wiele banków znalazło się pod obserwacją organów regulacyjnych. Jednak prezydent Joe Biden potwierdził, że sytuacja jest bezpieczna i poprosił obywateli, aby nie tracili wiary w USA. Co ciekawe, Credit Suisse, globalny bank inwestycyjny i firma świadcząca usługi finansowe, założona i mająca siedzibę w Szwajcarii, również znalazła się w tarapatach z powodu pogarszających się globalnych warunków makroekonomicznych. 

Według raportu Financial Times z 18 marca, regulator rynków finansowych Szwajcarii i Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) uważają, że „jedyną opcją” zapobiegania „załamaniu zaufania” do Credit Suisse jest szybka ścieżka przejęcia instytucji bankowej przez UBS, największy bank w Szwajcarii.

Aby przyspieszyć przejęcie, Szwajcaria przygotowuje się do zastosowania „środków nadzwyczajnych” i sfinalizowania przejęcia przed „otwarciem rynków w poniedziałek”. Środki te pozwoliły Credit Suisse i UBS ominąć zwykłe szwajcarskie przepisy, umożliwiając zawarcie transakcji bez zgody akcjonariuszy. 

Należy zauważyć, że w przypadku transakcji przejęcia zwykła polityka regulacyjna w Szwajcarii wymaga głosowania akcjonariuszy i „sześciotygodniowego” okresu konsultacji dla akcjonariuszy „w celu konsultacji w sprawie przejęcia”. Według Financial Times środki nadzwyczajne podjęte przez regulatora ominęły te przepisy raport

Ponadto Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) i Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) współpracowały ze sobą w celu „osiągnięcia porozumienia regulacyjnego” w sobotę. Międzynarodowi partnerzy zostali poinformowani, że SNB i FINMA „traktują umowę” z UBS jako „jedyną opcję” zapobiegającą „załamaniu zaufania” w Credit Suisse.

Należy również zauważyć, że BlackRock, największa firma zarządzająca aktywami na świecie, ogłosiła na platformie mediów społecznościowych Twitter, że „nie uczestniczy w żadnych planach przejęcia całości lub części Credit Suisse i nie jest zainteresowana robieniem Więc." 

Co więcej, UBS planuje kontynuować przejęcie zgodnie z planami Credit Suisse dotyczącymi zmniejszenia swojego banku inwestycyjnego, przy czym dwie osoby „poinformowano o sytuacji”, stwierdzając, że „połączony podmiot będzie stanowił nie więcej niż jedną trzecią połączonego Grupa."

UBS ma w swoim bilansie łączne aktywa o wartości $1,1 biliona, podczas gdy Credit Suisse ma $575 miliardów. Udana fuzja firm doprowadziłaby do powstania jednej z „największych globalnych instytucji finansowych o znaczeniu systemowym w Europie”.

15 marca SNB i FINMA wydały wspólne oświadczenie, w którym stwierdziły, że Credit Suisse spełnił „wymagania kapitałowe i płynnościowe” nałożone przez ważne banki w Szwajcarii. W oświadczeniu stwierdzono, że w razie potrzeby SBN zapewni Credit Suisse płynność, przyznając, że instytucja bankowa „jest pod wpływem reakcji rynkowych w ostatnich dniach”.

Parth Dubey
Parth Dubey Zweryfikowany autor

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości