Fed, Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) i Biuro Kontrolera Waluty (OCC) wydały wspólne oświadczenie.

Organy regulacyjne wydają wspólne oświadczenie w sprawie ryzyka związanego z kryptowalutami

  • Fed, Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) i Biuro Kontrolera Waluty (OCC) wydały wspólne oświadczenie.
  • Organy regulacyjne stwierdziły, że oceniają, w jaki sposób można prowadzić działania związane z kryptowalutami bez stwarzania ryzyka dla klientów. 
  • Agencje stwierdziły, że istnieją poważne zagrożenia, które wyszły na jaw po niedawnych niepowodzeniach kilku „dużych firm kryptograficznych”.
  • Agencje planują przyjąć „ostrożne i ostrożne podejście” związane z obecnością kryptowalut w sektorze bankowym.

Aktywa kryptograficzne są niezwykle niestabilne, a zatem wiążą się z ogromnym ryzykiem. Dlatego organy regulacyjne na całym świecie pracują nad sposobami, w jakie tradycyjne finanse mogą przyjąć te aktywa oparte na blockchainie bez narażania ich kondycji finansowej. W rezultacie Rezerwa Federalna, Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) i Biuro Kontrolera Waluty (OCC) wydały wspólne oświadczenie dotyczące kryptowalut. 

Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem wydany 3 stycznia 2023 r. organy regulacyjne zauważyły, że chociaż bankom nie zabrania się ani nie zniechęca do świadczenia usług bankowych klientom jakiejkolwiek określonej klasy lub typu, agencje obecnie oceniają, w jaki sposób można prowadzić działania związane z kryptowalutami bez stwarzania ryzyka dla klientów. 

„Agencje nadal oceniają, czy obecne i proponowane działania związane z kryptoaktywami organizacji bankowych mogą być prowadzone w sposób, który odpowiednio uwzględnia bezpieczeństwo i solidność, ochronę konsumentów, dopuszczalność prawną oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami, w tym przepisy i zasady dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i nielegalnemu finansowaniu” – czytamy we wspólnym oświadczeniu organów regulacyjnych. 

Organy regulacyjne zauważyły również, że istnieją poważne zagrożenia, które wyszły na jaw po niedawnych niepowodzeniach kilku „dużych firm kryptograficznych”. W rezultacie agencje planują przyjąć „ostrożne i ostrożne podejście do obecnych lub proponowanych działań i ekspozycji związanych z kryptoaktywami w każdej organizacji bankowej”. 

Rok 2022 został uznany za jeden z najgorszych lat dla przestrzeni kryptograficznej, a organy regulacyjne odnotowały liczne oszustwa i oszustwa, niepewność prawną, niedokładne lub wprowadzające w błąd oświadczenia lub ujawnienia, zmienność i ryzyko zarażenia, które zalały rynek, powodując znaczne szkody w portfelach inwestorów. We wspólnym oświadczeniu agencji stwierdzono, że „ważne jest, aby ryzyka związane z sektorem kryptoaktywów, których nie można złagodzić ani kontrolować, nie migrowały do systemu bankowego”.

Regulatorzy uważają, że przed zaangażowaniem się w działalność związaną z kryptografią i świadczeniem podobnych usług banki powinny zapewnić „zarządzanie ryzykiem, w tym nadzór zarządu, zasady, procedury, oceny ryzyka, kontrole, bramki i poręcze oraz monitorowanie, aby skutecznie identyfikować ryzyko i zarządzać nim ”. 

„Organizacje bankowe powinny zapewnić, że działania związane z kryptoaktywami mogą być wykonywane w bezpieczny i rzetelny sposób, są prawnie dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami, w tym tymi, które mają na celu ochronę konsumentów (takie jak przepisy dotyczące uczciwego udzielania pożyczek i zakazy nieuczciwego oszukańczych lub nadużyć lub praktyk)” – czytamy w oświadczeniu.

Jak informował wcześniej Bitnation, ramię badawcze Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych opublikował parę raportów na temat zagrożeń kojarzony ze światem zdecentralizowanych finansów, czyli DeFi i porównywany do finansów scentralizowanych, czyli CeFi. W dokumentach zauważono, że „scentralizowane podmioty kryptograficzne, które działają jako kontrahenci użytkowników detalicznych w ekosystemie zasobów cyfrowych, generalnie nie podlegają wymogom dotyczącym kapitału, płynności ani kompleksowych ujawnień”.

Parth Dubey
Parth Dubey Zweryfikowany autor

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości