Greenidge zawarł umowę z wierzycielem NYDIG, na mocy której ten ostatni zmniejszy około 1 TP3T57 mln do $68 mln długu.

Greenidge zawiera umowę restrukturyzacyjną $74M z NYDIG

  • Greenidge zawarł umowę z wierzycielem NYDIG, na mocy której ten ostatni zmniejszy około 1 TP3T57 mln do $68 mln długu.
  • Górnik Bitcoin „może przenosić pewne kredyty, kupony i dodatkowe aktywa na NYDIG, w tym infrastrukturę wydobywczą”.
  • NYDIG kupi górników o zdolności wydobywczej około 2,8 EH/s, a Greenidge zawrze umowę hostingową.
  • Rada dyrektorów firmy wydobywającej kryptowaluty również zaangażowała się w rozmowy dotyczące wniosku o upadłość.

Wiele podmiotów w przestrzeni kryptograficznej upadło ostatnio, a istniejące są zajęte szukaniem sposobów na uratowanie swoich operacji; kilka nawet zawarło układy ze swoimi wierzycielami. Jeden z nich jest popularny Bitcoin (BTC) firma wydobywcza Greenidge, która potwierdziła podpisanie umowy restrukturyzacyjnej z New York Digital Investment Group, prowadzącą działalność jako NYDIG. Transakcja jest warta aż $74 milionów, a NYDIG jest głównym wierzycielem górnika.

Według piłowanie z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Greenidge osiągnął porozumienie ze swoim wierzycielem NYDIG, a jeśli umowa zostanie zatwierdzona, możemy zobaczyć, jak górnik bitcoinów został zrestrukturyzowany w firmę hostingową dla platform do wydobywania bitcoinów, aby mógł kontynuować swoją działalność. Potwierdza to, że przemysł wydobywczy kryptowalut również został poważnie dotknięty upadkiem największej na świecie kryptowaluty.

Zgodnie z komunikatem prasowym, Greenidge i NYDIG podpisały „niewiążący arkusz warunków” o wartości $74 mln długu, co pozwoliłoby temu ostatniemu kupować górników z około 2,8 EH/s wydajności wydobywczej, a górnik „zawarłby umowę hostingową z NYDIG na około 2,8 EH/s zdolności wydobywczej”, co spowodowałoby „istotną zmianę” w jej obecnej strategii biznesowej.

„Greenidge może przekazać NYDIG pewne kredyty, kupony i dodatkowe aktywa, w tym infrastrukturę wydobywczą oczekującą na wdrożenie w potencjalnych miejscach wydobycia, pod warunkiem, że Greenidge ułatwi NYDIG prawa do miejsca wydobycia w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu restrukturyzacji zadłużenia i umów hostingowych”, stwierdził wydanie.

Należy zauważyć, że w zamian za zakupione platformy wydobywcze i przekazanie infrastruktury wydobywczej oraz kredytów, NYDIG zmniejszy około $57 do $68 milionów długu. Co więcej, firma fintech „zachowa własność górników o wydajności 1,2 EH/s”, podczas gdy górnik BTC „zastawi zasadniczo wszystkie swoje nieobciążone aktywa NYDIG, aby zabezpieczyć pozostałe saldo pożyczki”.

Aktualizacja płynności Greenidge

Zgodnie z komunikatem, obecna sytuacja finansowa Greenidge jest niepewna, a także istnieją „poważne wątpliwości co do jego zdolności do kontynuacji”. Firma ujawniła, że jej stopa wypalenia gotówki wyniosła $8 milionów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, z czego $5,5 miliona trafiło do wierzyciela, NYDIG. Firma spodziewa się podobnego wskaźnika wypalenia gotówki również w nadchodzących dniach grudnia.

Koparka bitcoinów potwierdziła, że zarząd firmy prowadził rozmowy dotyczące złożenia wniosku o upadłość w przypadkach, gdy: (1) wyczerpały się potencjalne źródła płynności; (2) nie wywiąże się z któregokolwiek ze swoich istotnych kontraktów; oraz (3) dostępny kapitał nie pozwala jej na wywiązywanie się ze swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności.

„Firma [Greenidge] nadal aktywnie poszukuje możliwości pozyskania dodatkowego kapitału własnego i prowadzi rozmowy z pożyczkodawcami. Firma rozważa różne alternatywy w związku ze swoją całkowicie zależną spółką Support.com, w tym zbycie aktywów i inne transakcje” – czytamy w komunikacie.

Parth Dubey
Parth Dubey Zweryfikowany autor

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości