Coinbase złożyła pozew sądowy, aby zmusić SEC do odpowiedzi na petycję dotyczącą przepisów z lipca 2022 r. i zapewnienia jasności branży kryptograficznej. 

Coinbase szuka odpowiedzi SEC na petycję dotyczącą przepisów, składa pozew sądowy

  • SEC nie odpowiedziała jeszcze na petycję z lipca 2022 r. złożoną przez giełdę kryptowalut Coinbase w celu uzyskania jasności regulacyjnej dla aktywów kryptograficznych.
  • Giełda złożyła pozew sądowy, zmuszając SEC do odpowiedzi na petycję dotyczącą przepisów i zapewnienia jasności branży kryptograficznej. 
  • Coinbase potępił ruch SEC „najpierw egzekwowanie” w kierunku regulacji kryptowalut bez umieszczenia odpowiednich wytycznych w petycji z 2022 r.
  • Dyrektor prawny Paul Grewal powiedział, że ponad 1700 firm i podmiotów korporacyjnych złożyło uwagi do petycji giełdy.
  • Powiedział, że ustawa o postępowaniu administracyjnym wymaga, aby SEC odpowiedziała na petycję dotyczącą regulacji giełdy „w rozsądnym terminie”.

Odbyła się ciągła walka między amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) a największą giełdą kryptograficzną w USA, Coinbase. Firma twierdzi, że organ regulacyjny stosuje podejście „najpierw egzekwowanie przepisów” bez jasnych wytycznych i ram regulacyjnych. Z drugiej strony SEC nie odpowiedziała jeszcze na petycję giełdy kryptowalut z lipca 2022 r., która domagała się jasności regulacyjnej dla aktywów kryptograficznych. 

Coinbase złożyło wniosek akcja sądowa w sądzie federalnym Stanów Zjednoczonych w celu „zmuszenia” SEC do odpowiedzi na petycję, która została złożona przez giełdę kryptowalut w lipcu 2022 r. po rozpoczęciu załamania rynku kryptowalut i bankructw wielu kryptowalutowych firm. Co ciekawe, regulator jeszcze nie uwzględnił tej petycji. 

w Petycja złożony w 2022 r., Coinbase potępił krok SEC „na pierwszym miejscu egzekwowania” w kierunku regulacji kryptowalut bez wprowadzenia odpowiednich wytycznych dla firm. Ponadto firma szuka odpowiedzi „tak lub nie” na petycję z lipca 2022 r., w której giełda zadała regulatorowi ponad 50 pytań, wszystkie związane z regulacją aktywów cyfrowych.

Pytania są szerokie i obejmują wiele tematów. Coinbase zadał różne pytania z giełdy kryptograficznej, w tym metodologię stosowaną do kategoryzowania aktywów kryptograficznych jako papierów wartościowych, a także obecność wymagań, których wdrożenie przez firmy kryptograficzne w ich firmach jest technicznie niemożliwe. 

Coinbase stwierdził w petycji, że wierzy, że „odpowiednio dostosowane regulacje są niezbędne do zachęcania do tworzenia kapitału w branży aktywów cyfrowych, ochrony klientów i inwestorów w zakresie aktywów cyfrowych oraz ułatwienia szerszego przyjęcia technologii aktywów cyfrowych”, dodając:

„Obecnie nie handlujemy ani nie ułatwiamy obrotu papierami wartościowymi aktywów cyfrowych z powodu braku jasnych i wykonalnych regulacji. Rozważalibyśmy jednak zrobienie tego za pośrednictwem naszych zarejestrowanych w SEC spółek zależnych maklerów-dealerów papierów wartościowych, gdy tylko wejdą w życie zasady, które mogą dostosować sposób technologiczny, w jaki papiery wartościowe aktywów cyfrowych byłyby oferowane, sprzedawane, sprzedawane, przechowywane i rozliczane.

Postępowaniu sądowemu z Coinbase towarzyszył wpis na blogu, którego autorem jest główny prawnik firmy, Paul Grewal, który stwierdził, że ustawa o postępowaniu administracyjnym wymaga od SEC udzielenia odpowiedzi na petycję dotyczącą regulacji giełdy „w rozsądnym terminie”.

Według dyrektora Coinbase, ponad 1700 firm i podmiotów korporacyjnych przesłało komentarze do petycji giełdy „potwierdzając prośbę o wyjaśnienie” SEC. W międzyczasie regulator podwoił swoją jednostkę ds. egzekwowania kryptografii, próbując rozprawić się z kilkoma firmami kryptograficznymi.

„Jeśli SEC odmówi naszej petycji w sprawie przepisów, do czego ma prawo, wówczas Coinbase będzie mógł zakwestionować tę decyzję w sądzie i wyjaśnić w tym formalnym kontekście, dlaczego wymagane jest ustanowienie przepisów” – zauważył Grewal.

Grewal stwierdził, że dopóki branża kryptograficzna nie uzyska jasności, na którą zasługuje, Coinbase będzie kontynuować walkę z organami regulacyjnymi. Należy tutaj wspomnieć, że giełda kryptograficzna kierowana przez CEO Briana Armstronga jest jedyną publiczną giełdą kryptograficzną w USA i zgodnie z ostatnimi doniesieniami planuje przenieść się do USA. 

Niedawno giełda kryptowalut Gemini również ogłosiła swoje plany wyjścia poza USA i skupienia się na innych regionach świata, w tym na Azji. Firma założył biuro w Gurgaon w Indiach i planuje zatrudnić również talenty z kraju.

Parth Dubey
Parth Dubey Zweryfikowany autor

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości