Projekt ustawy zaostrzającej przepisy dotyczące kryptowalut w Wielkiej Brytanii wkracza w fazę końcową

  • Brytyjska Izba Lordów uważa, że projekt ustawy zapewni władzom dodatkowe możliwości w zakresie rozwiązania problemu wykorzystania kryptowalut za przestępstwa.
  • Władze Hongkongu zwiększają kontrolę branży kryptowalut po incydencie JPEX.
  • Tajlandia rozszerza swoją politykę podatkową na kryptowaluty.

W ramach wysiłków na rzecz ulepszenia ram regulacyjnych Wielkiej Brytanii dotyczących kryptowalut, Izba Lordów zbliża się do ostatecznego zatwierdzenia ustawy o przestępczości gospodarczej i przejrzystości korporacyjnej. Po pierwsze, to ustawodawstwo ogłoszony we wrześniu 2022 r. ma dać władzom większe uprawnienia w zakresie zwalczania nielegalnej działalności kryptograficznej.

Ustawa, która przeszła różne etapy oceny i dyskusji, dotyczy szeregu naruszeń finansowych związanych z kryptowalutą. Ponadto projekt ustawy ma na celu wzmocnienie zdolności Wielkiej Brytanii do skutecznego eliminowania tych zagrożeń poprzez podkreślenie znaczenia przejrzystości i odpowiedzialności w obszarze aktywów cyfrowych.

Na etapie przeglądu projektu ustawy Izba Lordów zgodziła się na konkretne poprawki mające na celu wyjaśnienie celu projektu. Zmiany te mają na celu zapewnienie, że głównym celem polityki będzie wykrywanie i zwalczanie wykorzystania kryptowalut do przestępstw finansowych, takich jak oszustwa.

Co ciekawe, ustawa o przestępczości gospodarczej i przejrzystości korporacyjnej spotkała się z ogromnym zainteresowaniem prawodawców w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatnich kilku miesięcy projekt ustawy trafił z Izby Gmin do Izby Lordów.

Izba Gmin podejmie teraz decyzję, czy zaakceptować sugerowane zmiany, czy też wprowadzić więcej zmian w miarę zbliżania się końca prac nad ustawą. Ten etap ma kluczowe znaczenie dla ostatecznego przyjęcia środka.

Gdy projekt ustawy uzyska akceptację Izby Gmin, nastąpi krok w kierunku uzyskania zgody królewskiej, co będzie ostatnim krokiem w kierunku przyjęcia. Zgoda królewska to formalna zgoda wydana przez monarchę Wielkiej Brytanii, która czyni proponowaną ustawę oficjalnym prawem. Proces ten zapewnia zgodność ustawodawstwa z ramami prawnymi kraju i spójność z celami rządu.

Hongkong wzmacnia politykę skoncentrowaną na kryptowalutach w obliczu oszustw JPEX

Wielka Brytania nie jest sama w dążeniu do wprowadzenia środków regulacyjnych mających na celu zwalczanie nielegalnego wykorzystania kryptowalut. Kraje na całym świecie podejmują kroki, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z zasobami cyfrowymi, czego godnymi uwagi przykładami są Hongkong i Tajlandia.

W reakcji na JPEX sprawa oszustwaOrgany regulacyjne z Hongkongu mają informować inwestorów, aby korzystali wyłącznie z platform zatwierdzonych przez odpowiednie organy. Istnieją również nowe regulacje mające na celu zapewnienie odpowiedzialności w sektorze kryptowalut, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu sytuacji takich jak JPEX.

Tajlandia wdraża nowe przepisy podatkowe

W podobnym duchu Tajlandia podjęła kroki w celu opodatkowania dochodów osobistych z kryptowaluty. Azjatycki gigant planuje to osiągnąć m.in. poprzez zapewnienie, że każdy, kto przebywa w Tajlandii dłużej niż 180 dni, zostanie objęty obowiązkiem podatku dochodowego od osób fizycznych od posiadanego zagranicznego majątku, w tym kryptowaluty.

Przed wejściem w życie tej ustawy opodatkowaniu podlegały jedynie dochody zagraniczne wysłane do Tajlandii w roku, w którym zostały uzyskane. Według doniesień ustawa ta ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Rządom zależy na tym, aby ustawodawstwo podatkowe dotrzymywało tempa i popularności aktywów cyfrowych. Lokalne źródła twierdzą, że Tajlandia skupiła się na wdrażaniu sprawiedliwych i spójnych przepisów podatkowych we wszystkich strumieniach dochodów, a decyzja o uwzględnieniu kryptowalut odzwierciedla uznanie przez nią tego aktywa.

Tymczasem na całym świecie skupiono się na kryptowalutach i aktywach cyfrowych. Chociaż kryptowaluty oferują ekscytujące możliwości w zakresie innowacji i włączenia finansowego, stwarzają również wyjątkowe wyzwania regulacyjne dla różnych krajów.

Ponieważ kraje takie jak Wielka Brytania, Hongkong i Tajlandia podejmują kroki w celu uregulowania przestrzeni kryptograficznej, nie ma wątpliwości, że branża przechodzi fazę transformacji. Zmiany te mają na celu zapewnienie tak potrzebnego bezpieczeństwa społeczeństwu.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Zweryfikowany autor

Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.

Najnowsze wiadomości