OECD

OECD wprowadza nowe ramy raportowania podatku kryptograficznego na żądanie G20

  • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zadebiutowała z nowymi globalnymi ramami sprawozdawczości podatkowej, Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).
  • Ramy były wymagane przez kraje G20 i mają na celu zapewnienie „zbierania i automatycznej wymiany informacji o transakcjach dotyczących odpowiednich kryptowalut”.
  • OECD stwierdziła, że ostatnie wydarzenia w branży kryptograficznej nie są kompleksowo objęte wspólnym standardem sprawozdawczości (CRS) OECD/G20.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała niedawno nowe globalne ramy sprawozdawczości podatkowej, Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), we współpracy z krajami G20.

Jak w poniedziałek informacja prasowa, ramy mają na celu zapewnienie „zbierania i automatycznej wymiany informacji o transakcjach dotyczących odpowiedniego krypto”.

Co więcej, raport definiuje kryptowaluty jako „aktywa, które mogą być utrzymywane i przenoszone w sposób zdecentralizowany, bez interwencji tradycyjnych pośredników finansowych, w tym stablecoiny, instrumenty pochodne emitowane w formie kryptowalut i niektórych niezamiennych tokenów”.

OECD stwierdziła, że ostatnie wydarzenia w branży kryptograficznej nie są kompleksowo objęte wspólnym standardem sprawozdawczości (CRS) OECD/G20. To, według agencji regulacyjnej, zwiększa możliwość wykorzystania kryptowalut w uchylaniu się od opodatkowania, powodując pilną potrzebę „inicjatywy przejrzystości”. 

Każda cyfrowa reprezentacja wartości, która zależy od rozproszonej księgi z zabezpieczeniami kryptograficznymi lub porównywalnej technologii w celu walidacji i zabezpieczania transakcji, będzie celem CARF. Aktywa, które nie mogą być wykorzystane do celów inwestycyjnych lub płatniczych, a także te, które są już w całości objęte CRS, podlegają wyłączeniu. W ramach CARF podmioty lub osoby fizyczne dokonujące transakcji wymiany w kryptowalutach na rzecz lub w imieniu klientów będą musiały składać raporty.

CARF zawiera wzorcowe regulacje, które można włączyć do prawa krajowego, a także wytyczne dotyczące wdrażania dla administracji. W nadchodzących miesiącach OECD będzie kontynuować prace nad instrumentami prawnymi i operacyjnymi ułatwiającymi międzynarodową wymianę danych gromadzonych zgodnie z CARF, a także gwarantującymi ich skuteczne i szerokie wdrożenie.

W szczególności nowe ramy obejmowałyby pośredników i innych dostawców usług oferujących wymianę między aktywami kryptograficznymi, w tym giełdami, operatorami bankomatów i brokerami.

Sekretarz generalny OECD Mathias Cormann skomentował pomyślne wdrożenie CRS w celu zwalczania międzynarodowego uchylania się od płacenia podatków. Ujawnił, że w 2021 r. ponad 100 jurysdykcji wymieniło dane dotyczące 111 mln rachunków finansowych obejmujących aktywa o wartości 11 bilionów euro.

Komentując wydanie Crypto-Asset Reporting Framework, Cormann stwierdził:

„Dzisiejsza prezentacja nowych ram sprawozdawczych dotyczących kryptowalut i zmian do Wspólnego Standardu Sprawozdawczości zapewni, że architektura przejrzystości podatkowej pozostanie aktualna i skuteczna”.

W związku z tym CARF ma na celu zapewnienie przejrzystości transakcji kryptograficznych poprzez coroczną automatyczną wymianę powiązanych informacji z jurysdykcjami miejsca zamieszkania podatników. Zgodnie z zapowiedzią, proces ten jest wysoce ustandaryzowany, podobnie jak CRS.

Parth Dubey
Parth Dubey Zweryfikowany autor

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości