Integritetspolicy

Välkommen till Bitnation!

Denna integritetspolicy (“Politik”) förklarar hur information om dig samlas in, används och avslöjas av BITNATION (d/b/a och hädanefter kallad "Bitnation”). Denna policy gäller för bitnation.co-webbplatsen. Vid behandling av sina användares personuppgifter följer Bitnation denna datasekretesspolicy och alla tillämpliga lagstadgade bestämmelser, i synnerhet Data Protection Act 1998.

Insamling av information

Vi samlar in information om dig på olika sätt när du använder våra tjänster. Till exempel samlar vi in information du lämnar till oss när du registrerar dig för ett konto, skapar en användarprofil, använder vårt kontaktformulär eller på annat sätt kommunicerar med oss. Sådan information kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer, biografisk information, sociala mediers hantering, sociala mediers profil och/eller webbadress, bild och all annan information du väljer att tillhandahålla. Vi kan också få information från andra källor och kombinera den med information vi samlar in på våra tjänster. Till exempel, om du skapar eller loggar in på ditt konto via en tredjeparts sociala medietjänst, kommer vi att ha tillgång till viss information från den tredje parts tjänsten, såsom ditt namn och kontoinformation, i enlighet med auktoriseringsprocedurerna som bestäms av sådan tjänst.

När du använder eller använder våra tjänster samlas viss information in automatiskt. Till exempel, när du besöker våra tjänster via din dator loggar vi automatiskt din dators operativsystem, IP-adress (Internet Protocol) och ungefärlig platsinformation härledd från din IP-adress, åtkomsttider, webbläsartyp och språk samt webbplatsen du besökte tidigare navigerar till våra tjänster. Dessutom, när du besöker våra tjänster via din mobila enhet, kan vi också samla in ditt unika enhets-ID, enhetsmärke och modell, enhetens IP-adress, typ och version av mobil webbläsare och mobiloperatör. Vi samlar också in information om din användning och aktivitet på våra tjänster.

Småkakor

Vi kan automatiskt samla in information med hjälp av "cookies". Cookies är små datafiler som lagras på din hårddisk av en webbplats. Bland annat hjälper cookies oss att förbättra våra tjänster och din upplevelse. Vi använder cookies för att se vilka områden och funktioner som är populära och för att räkna besök på våra tjänster. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare på att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster.

Web Beacons

Vi kan samla in information med hjälp av webbsignaler (även känd som pixeltaggar). Webbeacons är elektroniska bilder som kan användas på våra tjänster eller i våra e-postmeddelanden. Vi använder webbsignaler för att leverera cookies, räkna besök, förstå användningen och kampanjens effektivitet och för att berätta om ett e-postmeddelande har öppnats och åtgärdats.

Tredjepartsanalys och annonser

Vi kan också tillåta tredje part att tillhandahålla analystjänster och visa annonser för våra vägnar över Internet. Dessa enheter kan använda cookies, webbsignaler och andra enheter eller teknologier för att samla in information om din användning av tjänsterna och andra webbplatser och applikationer, inklusive din IP-adress, webbläsare, visade sidor, tid som spenderas på sidor eller i appar, klickade länkar och omvandlingsinformation. Denna information kan användas av Bitnation och tredje parter för att bland annat analysera data, bestämma populariteten för visst innehåll, leverera reklam eller annat innehåll riktat mot dina intressen och bättre förstå användningen och besöket av våra tjänster och andra webbplatser som spåras av dessa tredje parter.

Användning av information

Vi kan använda information om dig för olika ändamål, inklusive för att:

 • driva och förbättra våra tjänster;
 • tillhandahålla och leverera produkter och tjänster och skicka relaterad information till dig, inklusive bekräftelser, tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar och support- och administrativa meddelanden;
 • svara på dina kommentarer och frågor och ge kundservice;
 • kommunicera med dig om nya uppdateringar, kommande evenemang och andra nyheter om tjänster som erbjuds av Bitnation och våra utvalda partners;
 • länka eller kombinera med annan information vi får från tredje part för att hjälpa dig förstå dina behov och ge dig bättre service;
 • övervaka och analysera trender, användning och aktiviteter i samband med våra tjänster;
 • anpassa och förbättra tjänsterna och tillhandahålla annonser, innehåll eller funktioner som matchar användarprofiler eller intressen; och
 • utföra något annat syfte för vilket informationen samlades in.

Dela information

Vi kan komma att dela information om dig enligt följande:

 • med ditt samtycke eller på din anvisning;
 • med tredjepartsleverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning och behöver tillgång till din information för att utföra sitt arbete åt oss;
 • som svar på en begäran om information om vi anser att avslöjandet är i enlighet med någon tillämplig lag, förordning eller juridisk process, eller som på annat sätt krävs av någon tillämplig lag, regel eller förordning;
 • om vi anser att dina handlingar är oförenliga med andan eller språket i våra användaravtal eller policyer eller för att skydda rättigheterna, egendomen och säkerheten för Bitnation eller andra; och
 • i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.

Vi kan också dela aggregerad eller avidentifierad information som rimligen inte kan användas för att identifiera dig.

Sociala delningsfunktioner

Tjänsterna kan erbjuda sociala plugin-program (som Facebook "Gilla"-knappen) eller andra verktyg eller funktioner som låter dig dela åtgärder du vidtar på våra tjänster med andra webbplatser, och vice versa. Användningen av sådana sociala delningsfunktioner möjliggör delning av viss information med dina vänner eller allmänheten, beroende på inställningarna du upprättar med den tredje part som tillhandahåller funktionen. För mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och bearbetning i samband med sociala delningsfunktioner, vänligen besök integritetspolicyn för de tredje parter som tillhandahåller dessa funktioner.

säkerhet

Bitnation vidtar rimliga åtgärder för att skydda information vi samlar in om dig i ett försök att förhindra förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

Dina informationsval och ändringar

Kontoinformation. Du kan när som helst uppdatera, korrigera eller radera din kontoinformation genom att logga in på ditt konto eller maila oss på [email protected]. Observera att vi kan behålla viss information enligt lag eller för legitima affärsändamål. Vi kan också behålla cachade eller arkiverade kopior av din information under en viss tid.

PR-kommunikation. Du kan välja bort att ta emot reklammeddelanden från Bitnation genom att följa instruktionerna i dessa e-postmeddelanden eller genom att ändra dina inställningar i dina kontoinställningar. Om du väljer bort det kan vi fortfarande skicka e-postmeddelanden utan reklam, som e-postmeddelanden om dina konton eller våra pågående affärsrelationer.

Dina integritetsrättigheter. Data Protection Act 1998 reglerar insamling, användning och avslöjande av personuppgifter av organisationer på ett sätt som erkänner både individers rätt att skydda sina personuppgifter och organisationers behov av att samla in, använda eller avslöja personuppgifter för ändamål som en rimlig person anser lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

Ändringar av denna policy

Bitnation kan komma att ändra denna policy från tid till annan. Om vi gör några ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att ändra datumet överst i policyn, och i vissa fall kan vi ge dig ytterligare meddelande (som att lägga till ett uttalande på vår hemsida eller skicka ett e-postmeddelande till dig underrättelse). Vi uppmuntrar dig att läsa denna policy när du använder tjänsterna för att hålla dig informerad om vår informationspraxis och hur du kan hjälpa till att skydda din integritet.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna policy, vänligen kontakta oss på [email protected].