Kenia

Kenia opodatkować kryptowaluty: szczegóły

  • Kenya Revenue Authority (KRA) przyjdzie po czterech milionach inwestorów kryptograficznych w Afryce Wschodniej region a każda transakcja na wszystkich giełdach kryptowalut będzie opodatkowana, jeśli posłowie zatwierdzą nową poprawkę do istniejącego projektu ustawy.
  • Ustawa o rynkach kapitałowych (poprawka) z 2022 r. nałoży podatek na wszystkie zasoby monet kryptograficznych na giełdach cyfrowych i portfelach, a także „podatki podobne do podatku akcyzowego pobieranego od transakcji bankowych”.
  • Dodatkowo banki odejmą cło 20% od wszystkich opłat i prowizji transakcyjnych, które brokerzy kryptowalut pobierają za swoje usługi.
  • Osoby lub firmy zaangażowane w aktywa kryptograficzne w Kenii będą musiały przesłać określone informacje do Urzędu ds. Rynków Kapitałowych (CMA).

Kenia, kraj w Wschodnia Afryka, ma na celu stać się ostatnim, który opodatkowa transakcje kryptograficzne, co może wpłynąć na wolumen obrotu tymi aktywami opartymi na łańcuchu bloków, które już znacznie spadły w porównaniu z ubiegłoroczną hossą. Co ciekawe, zgodnie z raportem rząd kenijski chce, aby transakcje na każdej giełdzie były opodatkowane.

Raport stany że Kenya Revenue Authority (KRA), agencja rządowa odpowiedzialna za obliczanie dochodów generowanych przez firmy i osoby fizyczne, przyjdzie po wszystkich kryptowalutowych inwestorach w kraju, których liczba przekracza obecnie 4 miliony. Jednak parlamentarzyści muszą jeszcze zatwierdzić ustawę podatkową, która ma prawie na celu ujarzmienie dynamicznie rozwijającej się przestrzeni.

Ustawa zatytułowana Ustawa o rynkach kapitałowych (poprawka) z 2022 r. nałoży podatek na wszystkie zasoby monet kryptograficznych na giełdach cyfrowych i portfelach, a także ma na celu nałożenie „podatków transakcyjnych podobnych do podatku akcyzowego pobieranego od transakcji bankowych”, stwierdza raport.

„Jeżeli waluta cyfrowa jest przechowywana przez okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy, zastosowanie mają przepisy dotyczące podatku dochodowego lub przez okres dłuższy niż dwanaście miesięcy, zastosowanie mają przepisy dotyczące podatku od zysków kapitałowych”, projekt ustawy sponsorowany przez posła Mosopa Abrahama Kirwa mówi.

Tymczasem banki odejmą cło 20% od wszystkich opłat transakcyjnych i prowizji, które brokerzy kryptograficzni pobierają za swoje usługi. Jeśli poprawka KRA zostanie zatwierdzona przez posłów, wszyscy inwestorzy kryptograficzni będą zobowiązani do zapłaty podatku od zysków kapitałowych od swoich udziałów, gdy sprzedają lub handlują swoimi kryptowalutami. Z drugiej strony, handlowcy kryptograficzni również będą opodatkowani od swoich dochodów.

Podczas gdy sektor kryptograficzny pozostaje w dużej mierze nieuregulowany w wielu miejscach, cztery miliony inwestorów kryptograficznych w Kenii może być teraz spokojnych, że rząd zapewnia pewną przejrzystość w tej przestrzeni. Wiele osób obawiało się, że używanie monet kryptograficznych zostanie zakazane, ale wprowadzenie regulacji oznacza, że ludzie mogą korzystać z tych walut opartych na blockchainie, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń wymienionych w ustawie.

Osoby lub firmy zaangażowane w aktywa kryptograficzne w Kenii będą musiały przesłać określone informacje do Urzędu ds. Rynków Kapitałowych (CMA). Informacje te obejmują ilość krypto przechowywanych w szylingach kenijskich oraz datę nabycia wirtualnej waluty i datę sprzedaży wirtualnej waluty.

„Osoba, która posiada lub zajmuje się walutą cyfrową, przekazuje Urzędowi następujące informacje do celów podatkowych – kwotę wpływów z transakcji, wszelkie koszty związane z transakcją oraz kwotę wszelkich zysków lub strat na transakcji”, Bill stwierdza.

Parth Dubey
Parth Dubey Zweryfikowany autor

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości