Kongresman Tom Emmer stara się zmniejszyć wpływ amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) na przestrzeń aktywów cyfrowych. 

Kongresman próbuje ograniczyć władzę SEC nad kryptowalutami

  • Kongresman Tom Emmer stara się zmniejszyć kontrolę amerykańskiej SEC nad przestrzenią aktywów cyfrowych. 
  • Bat większościowy w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych ma na celu wprowadzenie poprawki dotyczącej środków.
  • Nowelizacja zmniejszy fundusze wykorzystywane przez SEC do podejmowania działań egzekucyjnych przeciwko firmom kryptograficznym.
  • Niedawno ostro skrytykował SEC i jej przewodniczącego Gary’ego Genslera, nazywając go „organem regulacyjnym w złej wierze”. 

Kongresman Tom Emmer jest jednym z wielu amerykańskich prawodawców, którzy dążą do ograniczenia władzy amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nad kryptowalutami i firmami blockchain. Co ciekawe, Emmer chce wprowadzić poprawkę dotyczącą środków, która zmniejszy wpływ, jaki amerykański organ nadzoru papierów wartościowych sprawuje nad sektorem aktywów cyfrowych. 

Emmer jest batem większości w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i niedawno wyraził swoje obawy w związku z niesprawiedliwym traktowaniem, jakie SEC przyznała sektorom aktywów cyfrowych i blockchain. Kongresman ostro skrytykował SEC i jej przewodniczącego Gary’ego Genslera, nazywając go „organem regulacyjnym w złej wierze”.

W piątek 8 września kongresman Emmer wprowadził istotną poprawkę, która ma na celu ograniczenie środków, które SEC wykorzystuje do podejmowania działań egzekucyjnych w sektorze kryptowalut do czasu wprowadzenia przez amerykańskich prawodawców kompleksowych ram dla branży aktywów cyfrowych.

Emmer stwierdził wcześniej, że Gensler „na ślepo opryskuje społeczność kryptograficzną działaniami wykonawczymi, całkowicie pomijając naprawdę złych aktorów”. W jego oświadczenieKongresman stwierdził, że SEC przekroczyła swoje ograniczenia i negatywnie wpłynęła na naród amerykański. 

Ustawodawca zwrócił się także do Kongresu o zastosowanie odpowiednich metod i zapobiegnięcie potencjalnemu niewłaściwemu wykorzystaniu środków podatników przez Gary'ego Genslera i SEC. Co więcej, w przeszłości Emmer był także współautorem kilku projektów ustaw mających na celu zwiększenie przejrzystości regulacyjnej w USA. 

„Gary Gensler nadużył swojej władzy, aby rozwinąć państwo administracyjne ze szkodą dla narodu amerykańskiego. Kongres musi wykorzystać wszystkie nasze narzędzia, w tym proces przyznawania środków, aby powstrzymać przewodniczącego Genslera od dalszego wykorzystywania dolarów podatników” – dodał. powiedział Kongresman. 

Jak poinformował wcześniej Bitnation, kongresman Warren Davidson opublikowany nowy projekt ustawy mający na celu zwolnienie Gary’ego Genslera i w poniedziałek 12 czerwca wprowadził do Izby Reprezentantów „Ustawę o stabilizacji SEC”.

Parth Dubey
Parth Dubey Zweryfikowany autor

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości