Bitfinex sa att dess användare stod inför en "mindre" nätfiskeattack samtidigt som de tillade att "ingen server, plånbok eller databasinfrastruktur hade åtkomst."

Bitfinex-användare möter "mindre" nätfiskeattack: Allt du behöver veta

  • Bitfinex bekräftade i ett uttalande den 4 november att dess användare stod inför en "mindre" nätfiskeattack. 
  • Attacken var ett resultat av att en av företagets kundsupportagenter blev hackad tidigare i veckan.
  • Den tillade att "ingen server, plånbok eller databasinfrastruktur hade åtkomst."
  • Samtidigt sa börsen också att "kundtillgångar på plattformen vid något tillfälle inte var i fara."
  • Den 5 november stals nästan $600 000 i BTC via en falsk Ledger Live-app på Microsofts appbutik.

Bitfinex, en kryptovalutabörs registrerad på Brittiska Jungfruöarna, har släppt ett uttalande som bekräftar att dess användare stod inför en "mindre" nätfiskeattack efter att en av företagets kundsupportagenter hackades tidigare i veckan. Företaget bekräftade att kundernas pengar förblir säkra och att inga större skador uppstod. 

Enligt en 4 november påstående, sa Bitfinex att det hade "löst en mindre informationssäkerhetsincident, upptäckt tidigare i veckan", samtidigt som de tillade:

"En liten del av våra kundsupportkort, som innehöll partiell, ofullständig och inaktuell information, nåddes av en individ eller grupp genom nätfiske från en kundsupportagent som inte hade seniorbehörigheter och därför endast hade begränsad tillgång till stödverktyg och helpdesk-biljetter."

Bitfinex bekräftade också att inget av dess system äventyrades och användarnas pengar var säkra. Den tillade att "ingen server, plånbok eller databasinfrastruktur nåddes" samtidigt som de bekräftade att de brottsbekämpande myndigheterna har underrättats om incidenten. Den 2012-grundade börsen sa också att "kundtillgångar på plattformen inte vid något tillfälle var i fara, inte heller var lösenordsinformation tillgänglig."

Bitfinex sa att alla dess anställda regelbundet måste genomgå cybersäkerhetsutbildning och att de ständigt granskar sina säkerhetsprocedurer.

"Bitfinex har en mycket nära relation med brottsbekämpande myndigheter och kommer att arbeta med utredningsmyndigheter för att spåra förövaren av denna mindre säkerhetsincident. Vi har en stark meritlista när det gäller att säkra framgångsrika fällande domar mot individer som har försökt attackera vår verksamhet i det förflutna”, tillade utbytet vidare.

Det är också viktigt att notera att nästan $600 000 i Bitcoin (BTC) stals från användare som laddade ner en falsk Ledger Live-applikation på Microsofts appbutik, enligt blockchain-utredaren ZachXBT.

Som tidigare rapporterats av Bitnation har kryptobörsen beslutat att expandera verksamheten över hela världen och säkrat en ny licens från El Salvadors National Digital Asset Commission. Licensen kommer att tillåta börsen att erbjuda en regulatorisk plattform för företag att emittera digitala tillgångar som obligationer, aktier, etc. Å andra sidan har företaget också utökade sin närvaro i Latinamerika genom att lansera en peer-to-peer-marknadsplats i Argentina, Colombia och Venezuela.

Parth Dubey
Parth Dubey Verifierad författare

En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.

Senaste nytt