Redaktionell policy

Att säkerställa att kryptovalutahandlare och investerare kan fatta mer välutbildade investeringsbeslut är Bitnations högsta prioritet. Av denna anledning är vi dedikerade till yttersta transparens, vilket inkluderar att avslöja det klassificeringssystem vi använder. Vi försöker göra den enorma och komplexa världen av kryptovalutor mer begriplig för dig att fatta beslut med mer tydlighet och förståelse.

Vår vision

Sedan etableringen 2014 har Bitnation arbetat för att leverera korrekta och pålitliga bitcoinnyheter, prisförutsägelser, investeringsguider och utbytesrecensioner.

Vårt uppdrag

Vi har ett team av beslutsamma individer som arbetar för att hjälpa dig att förstå grunderna för kryptovaluta. Vårt teams primära mål är att se till att du kan komma åt de finansiella marknaderna så enkelt som möjligt. Med hjälp av våra partners är vi dedikerade till att hjälpa dig att uppnå ekonomiskt oberoende genom att använda de praktiskt taget oändliga möjligheter som kryptovalutamarknaden erbjuder.

Redaktionella riktlinjer 

Vårt team är engagerat i att tillhandahålla sakligt och informativt innehåll som kan hjälpa läsarna att fatta kloka ekonomiska beslut. Som en del av vårt åtagande att upprätthålla transparens säkerställer vi att våra redaktionella riktlinjer och intäktssystem avslöjas för allmänheten. Redaktionella standarder styr varje steg teamet tar, och varje mening vi skriver är faktagranskad för att garantera att alla fel snabbt åtgärdas.

Dessutom sätter vi ett högt värde på redaktionellt oberoende. Inga recensioner, artiklar eller förslag som vi publicerar har någonsin påverkats på något sätt av våra partners, inom eller utanför organisationen. Du kan hitta information om våra transparenta ekonomiska transaktioner här.

Vår redaktion erkänner att vår publik är ganska varierad och kommer från olika geografiska och socioekonomiska bakgrunder. Våra bedömningar och förslag, som ett resultat, återspeglar detta, vilket gör att vi kan ansluta till vår läsekrets och erbjuda dem den mest användbara informationen.

Nyckelprinciper

 • Varje deltagare på finans- och kryptovalutamarknaderna ägnar sig åt att upprätthålla de högsta standarderna för information, och de har rätt till korrekt, fullständig och opartisk information.
 • Ekonomiskt kapital är något som alla marknadsaktörer förtjänar, och det är viktigt för oss att vårt innehåll bidrar till detta mål.
 • För att säkerställa större noggrannhet använder vi en mängd olika informationskällor för allt vårt material. Vi tar våra åsikter om experter som representerar åsikter och frågor som tas upp av olika och underrepresenterade grupper av människor.
 • Vi är dedikerade till att säkerställa neutralitet i alla våra recensioner genom att förhindra att de påverkas av eventuella affärspartners idéer eller analyser. T För att hjälpa kunder att göra bättre val erbjuder vårt innehåll en kritisk analys av de olika alternativen som erbjuds på kryptovalutamarknaden.

Redaktionellt oberoende

 • Allt redaktionellt innehåll som vi publicerar är enbart arbetet av vår redaktion, som består av skribenter, redaktörer och faktagranskare. Detta gäller alla utvärderingar, prognoser eller jämförelser som vi släpper.
 • Alla argument vi gör backas upp av fakta som har samlats in genom opartisk forskning och analys. För en mer exakt jämförelse jämför vi varje produkt vi recenserar med andra på marknaden som liknar den. Vi baserar då våra åsikter enbart på produktens egenskaper.
 • Våra val angående vilket betyg vi ska ge produkter och om vi ska tala positivt eller negativt om en produkt påverkas inte på något sätt av våra affärspartners.
 • För att undvika potentiella intressekonflikter får varken våra partners eller våra skribenter eller redaktörer direkt ersättning från oss.
 • Våra affärspartners åsikter påverkar inte resultatanalysen eller bedömningarna av redaktionens arbete eller kvaliteten på vårt innehåll.

Faktakontroll och rättelser

 • Varje deltagare på finans- och kryptovalutamarknaderna ägnar sig åt att upprätthålla de högsta standarderna för information, och de har rätt till korrekt, fullständig och opartisk information.
 • Ekonomiskt kapital är något som alla marknadsaktörer förtjänar, och det är viktigt för oss att vårt innehåll bidrar till detta mål.
 • För att säkerställa större noggrannhet använder vi en mängd olika informationskällor för allt vårt material. Vi tar våra åsikter om experter som representerar åsikter och frågor som tas upp av olika och underrepresenterade grupper av människor.
 • Vi är dedikerade till att säkerställa neutralitet i alla våra recensioner genom att förhindra att de påverkas av eventuella affärspartners idéer eller analyser. Vårt innehåll erbjuder en kritisk analys av de olika alternativen som erbjuds på kryptovalutamarknaden, vilket ökar användarnas förtroende att fatta välgrundade beslut.

Om du har en fråga eller vill komma i kontakt med vår redaktion, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]