Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wydała oświadczenie, w którym prosi firmy o ujawnienie ich ekspozycji na kryptowaluty.

SEC żąda od firm ujawnienia ich ekspozycji na kryptowaluty

  • Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wydała oświadczenie, w którym prosi firmy o ujawnienie ich ekspozycji na kryptowaluty.
  • SEC powiedział, że firmy będą musiały zmodyfikować ujawnienia, jeśli w grę wchodzą kryptowaluty z powodu „powszechnych zakłóceń” na rynkach kryptowalut.
  • Organy regulacyjne na całym świecie są coraz bardziej zaniepokojone operacjami w świecie kryptowalut po upadku FTX.
  • Regulator dostarczył nawet wzór pisma jako szablon do składania lub aktualizowania ujawnień.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wydała niedawno oświadczenie dotyczące najnowszych wydarzeń na rynkach kryptowalut.

Według Zgodnie z wytycznymi z 8 grudnia SEC bierze na cel spółki, które mają obowiązek ujawniania informacji na mocy federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. 

Agencja stwierdziła, że firmy powinny dokonać przeglądu swoich ujawnień i zmodyfikować je, jeśli dotyczy to kryptowalut z powodu „powszechnych zakłóceń” na rynkach kryptowalut. to brzmi:

„Wypełniając swoje obowiązki informacyjne, firmy powinny rozważyć potrzebę odniesienia się do zmian na rynku aktywów kryptograficznych w swoich zgłoszeniach, w tym w opisach działalności, czynnikach ryzyka oraz dyskusjach i analizach kierownictwa”.

Po niefortunnej śmierci niegdyś prowadzącej platforma wymiany kryptowalut FTX, organy regulacyjne na całym świecie są coraz bardziej zaniepokojone operacjami w świecie kryptowalut. 

Co ciekawe, SEC robi dokładnie to samo, malując cały sektor jako rażąco ryzykowny i niebezpieczny. 

Organ regulacyjny powołał się na ustawę o papierach wartościowych z 1933 r., która nakazuje spółkom ujawnianie informacji w najlepszym interesie ich inwestorów. Kryptowaluty zostały również uwzględnione, ponieważ są postrzegane jako nowe zagrożenie egzystencjalne. 

Należy zauważyć, że firmy audytorskie już oznaczyły firmy kryptograficzne jako firmy wysokiego ryzyka.

Zgodnie z nowymi wytycznymi SEC firmy są teraz zobowiązane do ujawnienia, czy mają bezpośrednie lub pośrednie relacje z firmami kryptograficznymi, które złożyły wniosek bankructwo lub zostali ogłoszeni niewypłacalnymi lub bankrutami, doświadczyli nadmiernych wykupów lub zawieszonych wypłat, mają nierozliczone aktywa kryptograficzne swoich klientów lub doświadczyli istotnych i korporacyjnych błędów w zakresie zgodności.

Ponadto firmy muszą również przedstawić wszelkie istotne zagrożenia dla ich działalności wynikające ze zmian regulacyjnych dotyczących aktywów kryptograficznych. Regulator dostarczył nawet wzór pisma jako szablon do składania lub aktualizowania ujawnień.

Chociaż SEC nie wystąpiła wyraźnie przeciwko firmom kryptograficznym, posunięcie to może mieć na celu zniechęcenie firm do utrzymywania jakichkolwiek relacji z firmami kryptograficznymi.

Chociaż regulator nie ma uprawnień do całkowitej kontroli branży kryptograficznej, wydaje się, że działa w tym samym kierunku, szykuje się do ostrego upadku w sektorze.

Firmy kryptograficzne będą musiały przestrzegać tych samych przepisów, co giełdy i banki, jeśli ramy regulacyjne w USA zapewnią SEC pełną kontrolę nad sektorem.

8 grudnia dyrektor generalny Intercontinental Exchange (ICE), Jeffrey Sprecher, zgodził się, że kryptowaluty powinny być traktowane jak papiery wartościowe i podlegać regulacjom. 

On stwierdził:

"Co to znaczy? Oznacza to większą przejrzystość, oznacza segregację funduszy klientów, rolą brokera jako brokera-dealera będzie nadzorowanie, a giełdy zostaną oddzielone od brokerów. Rozliczenia i rozliczenia będą oddzielone od giełd.”

Parth Dubey
Parth Dubey Zweryfikowany autor

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości