Koningin Maxima der Nederlanden steunt een digitale euro

  • Koningin Máxima denkt dat een digitale euro drempels zoals transactiekosten en documenten zal verminderen.
  • Een digitale euro zal dienen als digitale valuta voor alle landen in de Europese Unie.

De Europese Centrale Bank begon in 2020 met de zoektocht naar een digitale euro nadat ze de uitgifte van een digitale valuta van de centrale bank (CBDC) begon te bestuderen. Sindsdien zijn de autoriteiten in Europa dol op het idee geworden. CBDC's zijn onderwerp van discussie geworden onder veel centrale banken, en een handvol banken landen hebben de hunne gelanceerd.

De Europese Centrale Bank is doorgegaan met haar inspanningen om een digitale euro op de markt te brengen, met lof van Máxima Zorreguieta Cerruti, koningin der Nederlanden. De vorst is de laatste figuur geworden die de ambitie van de ECB voor een CBDC toejuicht.

Koningin Máxima verscheen virtueel op een conferentie van de Europese Commissie en merkte op dat een digitale euro kan leiden tot financiële inclusie en mensen in achtergestelde regio's kan helpen toegang te krijgen tot de broodnodige financiële diensten. De regent stelde dat financiële inclusie een enorme uitdaging blijft in Europa. Volgens de 51-jarige hebben "twee op de vijf volwassenen geen enkele vorm van digitale betaling ontvangen, noch iets online gekocht."

Sprekend over de voordelen van een CBDC, Koningin Maxima gezegd,

Digitale valuta's van centrale banken kunnen ook voordelen bieden voor sociaal beleid. Overheden zouden een digitale euro kunnen gebruiken om financiële steun aan huishoudens met een laag inkomen te kanaliseren. Dit zou de inclusie op langere termijn verdiepen en fungeren als toegangspoort tot andere financiële diensten.

De koningin merkte op dat een digitale euro de noodzaak van documenten en transactiekosten, die soms de toegang tot financiële diensten belemmeren, zou wegnemen. Maxima voegde eraan toe dat een CBDC van de Europese Unie nuttig zou zijn voor geldovermakingen, maar dat de autoriteiten beleid zouden moeten opstellen om mogelijke mazen in de wet aan te pakken.

Volgens de koningin-gemalin,

Vertegenwoordigers van de publieke sector hebben de plicht ervoor te zorgen dat het financiële systeem open en inclusief is en inspeelt op de behoeften van alle groepen. Laten we ons dus die betere toekomst voorstellen en een digitale euro bouwen die voor alle Europeanen werkt.

Sinds Máxima in 2013 koningin-gemaal van Nederland werd, heeft ze haar positie af en toe gebruikt om financiële technologie te promoten als een instrument voor inclusie, waarbij ze met name CBDC's onder de aandacht bracht. Cryptocurrency geniet gezonde steun in Nederland. Het land was ook gastheer voor de Bitcoin Amsterdam-conferentie, die in oktober plaatsvond en andere hoogwaardigheidsbekleders aantrok, zoals prins Philip van Servië en Europese topbeleidsmakers.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Geverifieerde auteur

Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.

Laatste nieuws